Εικόνα για την κατηγορία Οδηγός Ήχου: Διάταξη Ηχείων της Ηχητικής Εγκατάστασης
Οδηγός Ήχου: Διάταξη Ηχείων της Ηχητικής Εγκατάστασης

Η σωστή διάταξη και απόσταση των ηχητικών συστημάτων διανομής ήχου απο τον Οδηγό Ήχου του DJShop!
Εικόνα για την κατηγορία Οδηγός Ήχου: Μέγιστη απόδοση ήχου
Οδηγός Ήχου: Μέγιστη απόδοση ήχου

Το DJShop δημιούργησε έναν οδηγό για τη στοχευμένη επιλογή του ηχητικού συστήματος σας. Το DJShop σας εξηγεί πώς θα πετύχετε τη μέγιστη απόδοση ήχου.
Εικόνα για την κατηγορία Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού –Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηχείων
Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού –Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηχείων

Το DJShop δημιούργησε έναν οδηγό για τη στοχευμένη επιλογή του ηχητικού συστήματος σας. Το DJShop σας εξηγεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηχείων.
Εικόνα για την κατηγορία Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού – Είδη Ηχείων
Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού – Είδη Ηχείων

Το DJShop δημιούργησε έναν οδηγό για τη στοχευμένη επιλογή του ηχητικού συστήματος σας. Το DJShop σας παρουσιάζει τα είδη ηχείων και τις εφαρμογές τους.
Εικόνα για την κατηγορία Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού –  Εφαρμογές Ηχητικού Συστήματος
Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού – Εφαρμογές Ηχητικού Συστήματος

Το DJShop δημιούργησε έναν οδηγό για τη στοχευμένη επιλογή του ηχητικού συστήματος σας. Επιλέξτε το ηχητικό σύστημα που ταιριάζει στην εφαρμογή που θέλετε.
Εικόνα για την κατηγορία Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού
Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού

Το DJShop δημιούργησε έναν οδηγό για τη στοχευμένη επιλογή του ηχητικού συστήματος σας. Διάβασε το πρώτο κεφάλαιο και stay tuned για τα επόμενα.