Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ON-LINE SHOP www.djshop.gr


Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


H Ιστοσελίδα www.djshop.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης συστημάτων ήχου και φωτισμού ενώ αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του καταστήματος Halaris-Sono στο χώρο του διαδικτύου. Το περιεχόμενο που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από τον διαδικτυακό αυτό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες κλπ. ως νέο σύνθετο έργο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.djshop.gr και τρίτων, συνεργατών του. Επίσης η διάρθρωση της σελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου καθώς και ο διακριτικός τίτλος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.djshop.gr.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα έχει συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς, ερευνητικούς, συμβουλευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ


Το www.djshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην δικτυακή αυτή διεύθυνση. Ο χρήστης παρακαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης της διαδικτυακής αυτή διεύθυνσης μετά την τροποποίηση κάποιων όρων αποτελεί απόδειξη σιωπηλής αποδοχής τους.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing)


Η άδεια χρήσης του περιεχόμενου χορηγείται για αποκλειστικά πληροφοριακούς, ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του χρήστη. Η άδεια της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο διαδικτυακό αυτό τόπο και της χρήσης του περιεχόμενου παρέχεται δωρεάν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).
Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ


To www.djshop.gr φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.


To www.djshop.gr δεν είναι υπεύθυνο για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με τo djshop.gr ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δη ή της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ή της αναφοράς του ονόματός του ως δημιουργού του εν λόγω υλικού.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


H Ιστοσελίδα www.djshop.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER)


To www.djshop.gr δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο «περιεχόμενο» προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση, διερεύνηση, πληροφόρηση και ψυχαγωγία του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του.


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ


Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του djshop.gr, και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του προμηθευτή.


Για το λόγο δε αυτό ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων.

 

Google Analytics

 

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα ‘Analytics’ της Google για να αναλύσουμε και να συλλέξουμε πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα από τις αγορές σας και από την περιήγησή σας στο e-shop μας, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του.

 

Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες, όπως το πόσο συχνά οι χρήστες επισκέπτονται μία ιστοσελίδα, ποιες σελίδες είδαν ή ποιες άλλες ιστοσελίδες είχαν επισκεφτεί πριν.


Η Google χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να αξιολογήσει τη χρήση μίας ιστοσελίδας, για να προετοιμάσει αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της και να μοιραστεί τα στατιστικά δεδομένα αυτά με άλλες υπηρεσίες της.

 

Επίσης, η Google δύναται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει από τις ιστοσελίδες για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις στο δίκτυό της.

 

Η δυνατότητα της Google να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται δεδομένα που έχει συλλέξει από την πλατφόρμα Analytιcs υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Απορρήτου του Google Analytics.

 

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και ανάλυση αυτών των δεδομένων με τη λήψη του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics, το οποίο είναι διαθέσιμο στον παραπάνω σύνδεσμο.

 

Newsletter

 

Με την εγγραφή σας στο newsletter μας συμφωνείτε στην παραλαβή του και στις παρακάτω διαδικασίες.

 

Επίσης, για να εγγραφείτε στο newsletter, θα πρέπει πρώτα να έχετε διαβάσει και να έχετε αποδεχθεί την Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Οι εγγραφές στο newsletter καταγράφονται για να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε την απόδειξη της διαδικασίας εγγραφής, σύμφωνα με τους θεσπισμένους κανονισμούς.

 

Στην απόδειξη εγγραφής περιλαμβάνεται η καταγραφή της ώρας της εγγραφής όπως και της διεύθυνσης IP. Οποιαδήποτε αλλαγή στα αποθηκευμένα δεδομένα, επίσης, καταγράφεται από τον πάροχο αποστολής των newsletters.

 

Τα newsletters στέλνονται με την αρωγή ενός παρόχου υπηρεσίας αποστολής newsletter που βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον οποίο συνεργαζόμαστε για να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε τα στατιστικά δεδομένα και τους δείκτες, σύμφωνα με τους θεσπισμένους κανονισμούς.

 

Τα newsletters χρησιμοποιούν την τεχνολογία των “cookies”, τα οποία ανακτώνται από το διακομιστή (server) του παρόχου που αποστέλλει τα newsletters μόλις αυτά ανοιχτούν.

 

Τεχνικές πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, επίσης καταγράφονται.

 

Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με σκοπό την τεχνική βελτίωση του περιεχομένου των newsletters και την κατάτμηση της αγοράς, σύμφωνα με τον τρόπο ανάγνωσης του newsletter και με βάση τον γεωγραφικό προσδιορισμό (ο οποίος μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της διεύθυνσης IP) ή της ώρας που έγινε η πρόσβαση σε αυτό.

 

Στα στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνεται, επίσης, η πληροφορία για το ποια newsletters ανοίχθηκαν και σε ποιους συνδέσμους ο αναγνώστης έκανε κλικ.

 

Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων αυτών μας βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των αναγνωστών του newsletter, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών.

 

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή από την αποστολή των newsletters γνωστοποιώντας μας απλώς την επιθυμία σας ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που θα βρείτε στο τέλος οποιουδήποτε newsletter έχετε παραλάβει έως τώρα.

 

Google AdWords

 

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία επαναληπτικής διαφήμισης στο e-shop μας.

 

Αυτού του είδους η τεχνολογία μάς επιτρέπει να απευθύνουμε το διαφημιστικό μας μήνυμα, με εξατομικευμένη διαφήμιση στο δίκτυο συνεργατών της Google, σε εκείνους που προηγουμένως επισκέφτηκαν το e-shop μας.

 

Για τον σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει ένα cookie στη μνήμη του υπολογιστή σας.

 

Με βάση αυτό το cookie καταγράφονται ανώνυμα διάφορες πληροφορίες, όπως το ποια διαφήμιση είδατε από εμάς, σε ποια διαφήμιση κάνατε κλικ, ποια προϊόντα είδατε από το e-shop μας ή αν αγοράσατε κάτι μέσω της διαφήμισης αυτής.

 

Οι ανώνυμες αυτές πληροφορίες ουδέποτε και με κανένα τρόπο δεν μπορούν να ταυτιστούν με τα προσωπικά σας δεδομένα και η συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών αυτών έχουν αποκλειστικό σκοπό την προσαρμογή του διαφημιστικού μηνύματος στα ενδιαφέροντα των χρηστών και των πελατών του e-shop μας.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να εξαιρεθείτε από την τεχνολογία επαναληπτικής διαφήμισης ή να επεξεργαστείτε το είδος διαφήμισης που θέλετε να βλέπετε, μπορείτε εύκολα να το κάνετε μέσω του επίσημου συνδέσμου της Google.

 

Facebook (Pixel)

 

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ‘Pixel’, ένα εργαλείο του Facebook το οποίο μας βοηθάει να βελτιστοποιήσουμε τη διαφήμιση που κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στο Facebook και για να δημιουργήσουμε στοχευμένες διαφημίσεις επαναληπτικού marketing στους χρήστες του e-shop μας.

 

Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει, επίσης, να αναλύουμε τις ενέργειες των χρηστών μας, αφότου εκείνοι έχουν κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχουν ανακατευθυνθεί στο e-shop μας. Έτσι, μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοση της αντίστοιχης διαφήμισης για στατιστικούς λόγους, με στόχο την ανάλυση της αγοράς.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται είναι ανώνυμα.

 

Λαμβάνουμε μόνο ανώνυμες πληροφορίες και με τρόπο τέτοιον που δεν καθίσταται δυνατό να ταυτοποιηθεί ο χρήστης μας.

 

Αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε πρόσβαση στα μεμονωμένα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ούτε μπορούμε να τα δούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

Εντούτοις, το Facebook αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, έχοντας τη δυνατότητα να συσχετίζει την πληροφορία με το προφίλ του χρήστη (στο Facebook) και να τα χρησιμοποιεί για τις δικές του ενέργειες προώθησης.

 

Μπορείτε να δείτε εδώ την Πολιτική Απορρήτου του Facebook.

 

Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από την παραπάνω τεχνολογία, μπορείτε να το κάνετε μέσω του επίσημου συνδέσμου του Facebook

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Το www.djshop.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από την παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το παρόν έγγραφο είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HALARISSONO», και απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευσή του, χωρίς την άδειας της Εταιρίας.

 

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ.

 

Το https://www.djshop.grανήκει στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «HALARISSONO», που εδρεύει στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 261, Τ.Κ.: 12461, με Α.Φ.Μ.: 999695475, Δ.Ο.Υ.: Αιγάλεω, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 005618101000 και τηλέφωνο: 2118005454 (ώρες επικοινωνίας από 10:00 έως 18:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή και 10:00 – 15:00 Σάββατο), στο εξής «ΕΤΑΙΡΙΑ».

Σκοπός της Εταιρίας είναι η χονδρική και λιανική εμπορία, διανομή, εισαγωγή και αντιπροσωπεία ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, η συντήρηση και επισκευή ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων, η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών οίκων πώλησης ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων, η παροχή υπηρεσιών ηχητικής ή και μουσικής επένδυσης εκδηλώσεων, και η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξεως, σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς.

Με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, επίκεντρο του οποίου είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR), η Εταιρία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία εσείς παρέχετε στη «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», και τα οποία η Εταιρία επεξεργάζεται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της και διατηρεί, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασίας τους.

Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας μαζί μας στο info@djshop.gr.

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου (στο εξής «Πολιτική») αφορά στην Εταιρία «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» (στο εξής «Εταιρία») και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για φυσικά πρόσωπα.

H Εταιρία, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (στο εξής «ΓΚΠΔ»).

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ.

 

 •   Προσωπικά δεδομένα: είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε καθετί που περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, εργασία, οικονομική κατάσταση, κ.λπ.). Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται Υποκείμενο των Δεδομένων.
 •   Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 •   Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η «Εταιρία».
 •   Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό  ή νομικό πρόσωπο, η Δημόσια Αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
 •   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων,  που σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 •   Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

4. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

 

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να τηρεί τις παρακάτω Αρχές επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 5 ΓΚΠΔ):

§  Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

§  Περιορισμός του σκοπού - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.

§  Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

§  Ακρίβεια / ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, επικαιροποιούνται.

§  Διατήρηση - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται όχι περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο ή απ’ ό,τι επιβάλλεται από το Νόμο.

§  Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα – Εγγυάται την ασφάλεια, ιδίως προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, και κατά τυχαίας καταστροφής ή φθοράς, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

§  Αρχή Λογοδοσίας.

 

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.».

 

Η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της, μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 •   Όταν επικοινωνούν οι πελάτες μαζί μας απ’ ευθείας ή όταν επισκέπτονται τους χώρους της Εταιρίας, για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία μας και κατ’ επέκταση για την υπηρεσία που επιλέγουν.
 •   Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» από Εταιρίες, συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη.

 

Επίσης η Εταιρία συλλέγει δεδομένα περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να της διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση, όπως είναι εξωτερικοί συνεργάτες, Οργανισμοί Παροχής πληροφοριών σχετικά με την πίστωση και πρόληψη της απάτης, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες (διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές, ρυθμιστικές αρχές, Ασφαλιστικά ταμεία) ή άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία για τους σκοπούς, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με τους πελάτες της Εταιρίας μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική:

 •   Πληροφορίες Επικοινωνίας και Ταυτοποίησης (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., χώρα, αριθμό τηλεφώνου, email, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. ή διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ.).
 •   Πληροφορίες Πληρωμής (π.χ. IBAN/Αριθ. Λογαριασμού, επιθυμητός τρόπος πληρωμής, κ.λπ.).
 •   Ιστορικό Πελάτη (κατά περίπτωση δεδομένα, που αφορούν σε προγενέστερη παροχή υπηρεσιών από τρίτο, προς τον πελάτη, στον οποίο η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της).

6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

 

Η  εταιρία «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 •   Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 •   Το προσωπικό των αρμόδιων τμημάτων που είναι αρμόδιο με την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας, έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
 •   Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται σε Η/Υ με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης σε έντυπη μορφή κλειδώνονται σε ερμάρια, όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 •   Η Εταιρία επιλέγει αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών (άρθρο 28 παρ. 3 στοιχείο η ΓΚΠΔ).
 •   Τα συστήματα πληροφορικής, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων, είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 •   Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο.

 

7. COOKIES.

 

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι κι εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στο https://www.djshop.gr.

Σταθμίζοντας την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τα δεδομένα σας και τις ανάγκες του https://www.djshop.gr, αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές με φειδώ, και με σκοπό να καταστήσουμε την περιήγησή σας άνετη και αποτελεσματική και για να λάβουμε ορισμένες ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, σε σχέση με τις επισκέψεις σας.

Τα cookiesείναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookiesείναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (webbrowser, π.χ. GoogleChromeMozillaFirefox, κ.λπ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Συνεχίζοντας τη χρήση του https://www.djshop.grχωρίς αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies εδώ.  

 

8. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η εταιρία «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 •   Πελάτες της Εταιρίας, ιδιώτες ή εταιρίες.
 •   Υπάλληλοι της Εταιρίας ή συνεργάτες της, που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», υπό τις οδηγίες της.
 •   Συνεργαζόμενες εταιρίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 •   Εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 ΓΚΠΔ, με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
 •   Οποιαδήποτε εποπτική Αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 •   Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική Αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή από δικαστική Απόφαση.

 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί ένα πλήθος παρόχων υπηρεσιών, που συνεργάζονται στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται.

Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), τόσο η Εταιρία όσο και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας.

 

9. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε μια από τις νομικές βάσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Παροχή Υπηρεσιών - προσωπικά δεδομένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (Άρθρο 9 παρ. 2 α ΓΚΠΔ).

Τήρηση Εννόμων Συμφερόντων μας – π.χ. για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, πρόληψη και ανίχνευση της απάτης εις βάρος μας (Άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ ΓΚΠΔ).

Τήρηση Νομικών μας Υποχρεώσεων - για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές, ορκωτούς ελεγκτές, δικαστικές αρχές και υπηρεσίες (Άρθρο 6 παρ. 1 γ ΓΚΠΔ).

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως παραπάνω, αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση, η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.

Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων: Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 ΓΚΠΔ, η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ανάμεσα στις οποίες η παροχή συγκατάθεσης (Άρθρο 9 παρ. 2 α).

 

Η Εταιρία αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό. Τα δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικά για τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρία βάσει της συγκατάθεσης των πελατών της (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακληθεί αυτή.

Η Εταιρία περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών της στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

 

Ως Υποκείμενα των δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση / διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, ως Υποκειμένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Αναλυτικότερα, ως Υποκείμενα έχετε το δικαίωμα:

α. Πρόσβασης: Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων από την Εταιρία, και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

β. Διόρθωσης: Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ. Διαγραφής: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα η Εταιρία μπορεί να το ικανοποιήσει, αν:

 •   Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 •   Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, πέραν της συγκατάθεσης.
 •   Εάν ως Υποκείμενα ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε κατωτέρω, υπό «στ’»).
 •   Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 •   Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», λόγους δημοσίου συμφέροντος ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 17 παρ. 3 ΓΚΠΔ).

δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα των Υποκειμένων να επισημάνουν τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους.

ε. Φορητότητας: Δικαίωμα να λάβει το Υποκείμενο τα δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσει τη διαβίβασή τους, τόσο στον ίδιο, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί (καθ’ υπόδειξη του Υποκειμένου). 

στ. Εναντίωσης: Δικαίωμα να αντιτάσσεται το Υποκείμενο ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων του, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Η Εταιρία θα εξετάσει το αίτημά σας ως Πελάτη της / Υποκειμένου των Δεδομένων και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, είτε για την ικανοποίηση του αιτήματός σας είτε για τους αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι τυχόν θα εμποδίζουν την ικανοποίησή του, ή, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας επιπλέον δύο μηνών.  (Άρθρο 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ).

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ως Υποκειμένων πραγματοποιείται χωρίς κόστος για αυτά, με την αποστολή σχετικής αίτησης / επιστολής / email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ως επισκεπτών της ιστοσελίδας / πελατών της Εταιρίας (Υποκειμένων) και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, τηλεφωνικά στο +30 2105326771 , 2118005454 (ώρες επικοινωνίας από 10:00 έως 18:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή και 10:00 – 15:00 Σάββατο) με email: στο info@djshop.grκαι ταχυδρομικά στη διεύθυνση: εταιρία «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», Χαϊδάρι Αττικής, οδός Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 261, Τ.Κ.: 12461.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τηλέφωνο: +30 210 6475600, email: contact@dpa.gr και ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα.

 

11. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ.

 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων πρέπει να ελέγξει την ταυτότητα κάθε Υποκειμένου που κάνει μια αίτηση πρόσβασης, για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες δίνονται μόνο στο πρόσωπο που τις δικαιούται. Εάν η ταυτότητα του αιτούντος δεν έχει ήδη παρασχεθεί, το πρόσωπο που λαμβάνει την αίτηση θα ζητήσει δύο φόρμες ταυτοποίησης, μία από τις οποίες πρέπει να είναι φωτογραφία ταυτότητας και η άλλη επιβεβαίωση της διεύθυνσης.

Εάν ο αιτών δεν είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, απαιτείται γραπτή επιβεβαίωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εξ ονόματος του Υποκειμένου των δεδομένων.

 

12. ΧΩΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της «ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια έρευνας για την παροχή υπηρεσιών και εκτός του ΕΟΧ, τότε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής των υποκειμένων (Άρθρο 49 παρ. 4 α ΓΚΠΔ).

 

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

 

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και στη γραμματεία της Εταιρίας.

Για κάθε διαφορά που προκύψει από την παρούσα Πολιτική, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ DJSHOP.GR. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.