Οδηγός για την Επιλογή του Κατάλληλου Ηχητικού Εξοπλισμού – Εφαρμογές Ηχητικού Συστήματος

Paging Systems- Σύστημα Ανακοινώσεων

 


Ηχητικά συστήματα TOA κατάλληλα για ανακοινώσεις

 

Πρόκειται για συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μετάδοση φωνητικών ανακοινώσεων σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή χώρους ή ακόμα και σε ολόκληρο το κτίριο. Η μετάδοση καθαρού και κατανοητού ήχου ομιλίας, για σωστές ανακοινώσεις, αποτελεί το κύριο μέλημα για ένα paging system. Για το σχεδιασμό ενός paging system, πρέπει να λαμβάνεις υπόψη τα κάτωθεν:

 • Ο ανθρώπινος λόγος-φωνή κυμαίνεται μεταξύ των συχνοτήτων (frequency response) 350Hz- 5KHz. Επομένως το σύστημα θα πρέπει να έχει ομαλή και σταθερή frequency response σ΄ αυτές τις συχνότητες.
 • Η καθαρότητα ομιλίας επηρεάζεται θετικά από ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 1-5KHz. Η διαρκής κάλυψη της ακουστικής περιοχής είναι ιδιαίτερης σημασίας.
 • Η ανθρώπινη φωνή μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά όσο αναφορά την ένταση, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά κορυφές, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην ισχύ του συστήματος. Η υπερβολική παραμόρφωση, η οποία ευθύνεται στην υπεροδήγηση του ενισχυτή ή των ηχείων– μπορούν να μειώσουν την καθαρότητα του ήχου, ενώ σε μια τέτοια περίπτωση υπονομεύει ο κίνδυνος να καούν τα ηχεία.

Ενίσχυση ομιλίας


Τυπική συνδεσμολογία για εφαρμογές ομιλίας με προτεινόμενα τα νέα ηχεία της Audiophony SR-12A

 

Πρόκειται για ένα σύστημα, το οποίο πρέπει να ενισχύει την ομιλία για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ( όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε ένα χώρο συνεδριάσεων). Ένα τέτοιο σύστημα φαντάζει σαν μια πρόκληση για το σχεδιαστή του. Τα παρακάτω αποτελούν κύρια σημεία, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη για το σχεδιασμό ενός συστήματος για ενίσχυση ομιλίας:

 • Είναι σημαντικό να αποφύγουμε νεκρά σημεία ήχου, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την καθαρότητα του λόγου και να αποφύγουμε τους μικροφωνισμούς.
 • Η χρήση πολλαπλών μικροφώνων σε ένα σύστημα ηχείων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε ένα πάνελ συζητήσεων, είναι μια πρόκληση: με το διπλασιασμό του αριθμού των μικροφώνων μειώνεται κατά 3dB η μέγιστη ένταση που μπορεί να φτάσει το σύστημα πριν το μικροφωνισμό.
 • Η συνολική ένταση που μπορεί να φτάσει το σύστημα εξαρτάται από τις θέσεις των μικροφώνων, την διάταξη των ηχείων σε συνδυασμό με τα ακουστικά χαρακτηριστικά των μικροφώνων, των ηχείων και του χώρου.

Συνοδευτική μουσική χαμηλής έντασης –Background Music


Ολοκληρωμένες λύσεις από τη Γαλλική εταιρεία Audiophony για συστήματα μουσικής background

 


Mix 5.2 μίκτης 2 ζωνών από την jb-systems για ρύθμισης της έντασης σε δυο διαφορετικούς ενισχυτές.

 

Η συνοδευτική μουσική χαμηλής έντασης διαφέρει όσον αφορά τις προηγούμενες κατηγορίες και για το σύστημα που απαιτείται πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ακόλουθα:

 • Για την αναπαραγωγή φυσικού ακούσματος μουσικής απαιτείται ένα ελάχιστο εύρος συχνοτήτων frequency response των 100 Hz – 10 kHz, το οποίο από μπορείτε να δείτε είναι αρκετά πιο μεγάλο από αυτό που απαιτείται για το paging system.
 • Οι πηγές ήχου σε ένα σύστημα background music στην πραγματικότητα έχουν περιορισμένη δυναμική περιοχή και χαμηλότερο επίπεδο μέγιστης έντασης από αυτό της μουσικής υψηλής έντασης –foreground music ή ενός συστήματος ανακοινώσεων (βλέπε παρακάτω).
 • Τα συστήματα για background music συνήθως δεν απαιτούν ακριβή ισορροπία στο φάσμα συχνοτήτων και σταθερότητα της κάλυψης του εύρους αυτών, όπως αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της ομιλίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η διάταξή των ηχείων στο χώρο να είναι πιο αραιή.

 

Μουσική υψηλής έντασης –Foreground Music


Παθητικά ηχεία Audiophony Acute-12 με εξαιρετική αντοχή και δυνατή ακουστική

 

Η μουσική υψηλής έντασης, ή αλλιώς foreground music, έχει έναν πιο κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της εγκατάστασης του ηχητικού συστήματος, αφού πρόκειται για παράδειγμα για τη μουσική σε ένα bar, club, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες δεξιώσεων, mobile DJs, ή τη μουσική που κατευθύνει τους συμμετέχοντες σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής σε ένα fitness club κ.λ.π.. Είναι εύκολο, λοιπόν, να καταλάβει κανείς ότι η foreground music διαφέρει από την background και για το λόγο αυτό η πρώτη πρέπει να είναι πιο δυναμική και πιο υψηλής έντασης. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος συγκεντρώνονται στα παρακάτω σημεία:

 • Στα υψηλότερα επίπεδα έντασης, διαπιστώνεται η πραγματική αξιοπιστία και η ποιότητα του ήχου. Η συχνότητα απόκρισης frequency response θα πρέπει να είναι πιο ευρεία, ενώ τα επίπεδα παραμόρφωσης του ήχου σε ένα σύστημα για foreground music θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά ενός συστήματος για Background music.
 • Ανάλογα με την περίσταση και το είδος μουσικής που αναπαράγεται, οι χαμηλές συχνότητες θα πρέπει να φτάνουν το ανώτερο στα 60Hz, ενώ οι υψηλές συχνότητες θα πρέπει να είναι υψηλότερες από 16KHz.
 • Πιθανόν ένα ή και περισσότερα subwoofers να χρειαστούν, προκειμένου να βοηθήσουν το ηχητικό σύστημα στις χαμηλές συχνότητες.
 • Η ισχύς του ενισχυτή, η ισχύς και η ευαισθησία των ηχείων πρέπει να είναι ικανέςνα αναπαράγουν καθαρά τις υψηλές και χαμηλές συχνότητες, να αντέχουν τις κορυφές –peak- της μουσικής, χωρίς να σημειώνονται παραμορφώσεις στον ήχο.Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πενταπλάσια ή ακόμα και δεκαπλάσια ισχύς του ηχητικού συστήματος, από αυτήν που απαιτείται για τη σωστή χρήση ενός συστήματος background music.

 

Συνδυασμός Ομιλίας- Μουσικής


Η πλειοψηφία των ηχητικών συστημάτων συνδυάζει την αναπαραγωγή μουσικής με την ομιλία

 

Η πλειοψηφία των ηχητικών συστημάτων συνήθως προορίζεται για συνδυασμό αναπαραγωγής μουσικής και ομιλίας. Επομένως, τα συστήματα αυτά πρέπει να συγκεντρώνουν αρκετά χαρακτηριστικά, όπως: την ομαλή απόκριση συχνοτήτων και κάλυψη που απαιτεί ένα σύστημα ομιλίας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει και το μεγάλο εύρος συχνοτήτων, καθώς και τη δυνατότητα συνεχούς αναπαραγωγής της μουσικής που έχει ένα σύστημα για μουσική. Όσον αφορά τα ηχεία του ηχητικού συστήματος, αυτά θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να τοποθετηθούν στον χώρο σχετικά σε κοντινές αποστάσεις το ένα με το άλλο. Κυρίως αφορά συστήματα 100V για background Μουσική & ενίσχυση ομιλίας.

Συστήματα παρουσίασης


Νέα αναλογική κονσόλα από τη YAMAHA MG10 σε πολύ καλή τιμή και πολύ καλές προδιαγραφές

 

Πρόκειται για ηχητικά συστήματα που αναπαράγουν τον ήχο από συστήματα προβολής εικόνας -βίντεο. Τα συστήματα παρουσίασης θα πρέπει να λειτουργούν σε συνδυασμό με ένα σύστημα ομιλίας και ένα σύστημα υψηλής έντασης μουσικής. Για να μπορέσει κανείς να αναπαράγει εφέ ήχου, θα πρέπει ο ενισχυτής και το ηχείο να έχουν τόση ισχύ, ώστε να είναι ικανή να ελέγξει τις υψηλές κορυφές του ήχου. Τέτοια ηχητικά συστήματα χρησιμοποιούνται σε cinemas, home cinemas, home theatre κλπ.