Σύνδεση ηχείων σε σειρά ή παράλληλα - Μάθε όλες τις λεπτομέρειες

Συχνά οι πελάτες, που δείχνουν ενδιαφέρον για εξοπλισμό ηχητικής κάλυψης μικρών ή μεγαλύτερων χώρων, μας εκφράζουν διάφορες απορίες σχετικά με το πώς θα συνδέσουν τον εξοπλισμό τους. Εκφράζουν ενδιαφέρον για το είδος της σύνδεσης που ταιριάζει στην περίπτωσή τους- σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα, καθώς και πόσα ηχεία τελικά μπορούν να συνδεθούν στον ενισχυτή τους;

Αυτά λοιπόν, θα σου εξηγήσουμε σε αυτό το τεχνικό άρθρο. Θα προσπαθήσουμε να σου δώσουμε όλες τις απαντήσεις μέσα από τεχνικές γνώσεις, σχεδιαγράμματα, παραδείγματα. Στόχος μας είναι να μπορέσεις και εσύ να με τη σειρά σου, όχι μόνο να κατανοήσεις πως μπορούν να πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις, αλλά να κάνεις μόνος σου τη σύνδεση του ηχητικού σου εξοπλισμού με ασφάλεια και με επιτυχία! 

 

Απαραίτητη πληροφορία για να γίνει η εκάστοτε ασφαλής σύνδεση ηχείου- ενισχυτή, αποτελεί η Σύνθετη Ωμική Αντίσταση (Z), η οποία φέρει ως μονάδα μέτρησης τα Ohms (Ω). Η σύνθετη ωμική αντίσταση του ενισχυτή δηλώνει το κατώτατο όριο της αντίστασης που μπορεί να οδηγήσει ο ενισχυτής τα ηχεία.

 

Τη συγκεκριμένη πληροφορία μπορείς να την αναζητήσεις είτε από το εγχειρίδιο χρήσης των ηχείων / ενισχυτή, είτε από σχετική αναφορά στο ίδιο το μηχάνημα -που συνήθως αναγράφεται στο πίσω μέρος του.

Στη συνέχεια χρειάζεσαι επιπλέον και τον ακριβή αριθμό των ηχείων που θες να συνδέσεις σε έναν ενισχυτή.

Έχοντας τις δυο αυτές τιμές, μπορείς να ξεκινήσεις το σχεδιασμό της σύνδεσης των ηχείων με τους ενισχυτή. 

 

Η σύνδεση των παθητικών ηχείων με τον ενισχυτή μπορεί να γίνει -ανάλογα με τις συνθήκες και τον εξοπλισμό που διαθέτουμε- με 3 διαφορετικούς τύπους:

  • Σύνδεση παράλληλα (ο πιο συνηθισμένος τρόπος σύνδεσης)
  • Σύνδεση σε σειρά
  • Σύνδεση μικτή (συνδυασμός σύνδεσης σε σειρά και σύνδεσης παράλληλα)

 

Σύνδεση παράλληλα


Στην παράλληλη σύνδεση των ηχείων με τον ενισχυτή, οι θετικοί πόλοι όλων των ηχείων συνδέονται στο θετικό πόλο του ενισχυτή. Αντίστοιχα οι αρνητικοί πόλοι των ηχείων συνδέονται στον αρνητικό πόλο του ενισχυτή. Ακολουθεί σχεδιάγραμμα, όπου απεικονίζεται η παράλληλη σύνδεση των ηχείων:

 

 

 Στην περίπτωση παράλληλης σύνδεσης, η αρχική αντίσταση του ενισχυτή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τον τύπο:

 

Όπου R ενισχυτή: αντίσταση ενισχυτή
R1: Η σύνθετη ωμική αντίσταση του πρώτου ηχείου
R2: Η σύνθετη ωμική αντίσταση του δεύτερου ηχείου

 

Στην περίπτωση που έχουμε 2 παθητικά ηχεία ίδιας ωμικής αντίστασης, τότε η συνολική αντίσταση που προκύπτει στον ενισχυτή ισούται με το μισό της αρχικής αντίστασης του ηχείου. 


Στην περίπτωση που συνδέονται περισσότερα από 2 ηχεία παράλληλα, τότε ο παραπάνω τύπος τροποποιείται ως εξής:
1/Rενισχυτή=1/R1+1/R2+1/R3+⋯……..


Σύνδεση σε σειρά


Στη «Σύνδεση σε Σειρά» των ηχείων με τον ενισχυτή ήχου, αρχικά τα ηχεία ενώνονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια ο θετικός ακροδέκτης του πρώτου ηχείου ενώνεται με το θετικό πόλο του ενισχυτή και ομοίως ο αρνητικός πόλος του τελευταίου ηχείου στη σειρά ενώνεται με τον αρνητικό πόλο του ενισχυτή. Ακολουθεί διάγραμμα, όπου απεικονίζεται η σύνδεση των ηχείων με τον ενισχυτή σε σειρά:

 Σ΄ αυτή την περίπτωση το άθροισμα των αντιστάσεων των ηχείων θα πρέπει να ισοδυναμεί με τη συνολική αντίσταση του ενισχυτή που χρησιμοποιούμε.


R ενισχυτή = R1+R2+R3+….


Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή R ενισχυτή < R1+R2+R3+…., τότε η σύνδεση σε σειρά δεν είναι κατάλληλη και ασφαλής για τα μηχανήματά της σύνδεσης.


Όπου R ενισχυτή: αντίσταση ενισχυτή
R1: Η σύνθετη ωμική αντίσταση του πρώτου ηχείου
R2: Η σύνθετη ωμική αντίσταση του δεύτερου ηχείου
R3: κ.ο.κ.

.......

Στη σύνδεση σε σειρά, η συνολική αντίσταση του ενισχυτή που προκύπτει ισούται με το άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων των ηχείων.

 


Σύνδεση μικτή


Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η σύνδεση του ενισχυτή με τα ηχεία να είναι πιο περίπλοκη και να αποτελεί συνδυασμό σύνδεσης σε σειρά και παράλληλης σύνδεσης. Συνήθως μικτό είδος σύνδεσης χρησιμοποιείται σε μεγάλους χώρους, όπως για παράδειγμα είναι μια καφετέρια, όπου υπάρχει ανάγκη για λειτουργία πολλών ηχείων, χωρίς όμως να γίνει χρήση ηχητικών συστημάτων 100V.


Η συγκεκριμένη σύνδεση έχει κάποια αδύναμα σημεία:

  • Πρόκειται για μια οικονομική λύση, η οποία δεν έχει υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα. Καλό είναι να αποφεύγεται σε μεγάλες εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε db.
  • Στην περίπτωση που καεί ένα ηχείο από το ζεύγος παράλληλα, τότε σταματά η λειτουργία και των δυο ηχείων. Το επόμενο ζεύγος λειτουργεί κανονικά
  • Προσοχή: ο ενισχυτής δεν πρέπει να κατεβαίνει κάτω από την επιτρεπτή αντίσταση
    Στην περίπτωση που έχουμε να συνδέσουμε 6 ηχεία σε ένα ενισχυτή θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον παρακάτω τρόπο διασύνδεσης.

 

 

 

Πρέπει όμως να έχουμε υπόψιν ότι τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα παράλληλα θα ακούγονται πιο δυνατά σε σχέση με τα 2 που είναι συνδεδεμένα σε σειρά.


Για να έχουμε όσο το δυνατόν ίδια ένταση σε όλα τα ηχεία (όσο είναι εφικτό αυτό καθώς είναι διαφορετικά ηχεία βλέπε παραπάνω εικόνα ανάλυσης αντίστασης) θα πρέπει να συνδέσουμε ηχεία διαφορετικών αντιστάσεων. Τα 2 ηχεία σε σειρά να είναι των 4Ω και το ένα ηχείο παράλληλα να είναι των 8Ω, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά έντασης ήχου.

 

 

 

 

Εάν θες να συνδέσεις 16 ηχεία και ένα ενισχυτή με 2 κανάλια, τότε μπορείς να συμβουλευτείς το ακόλουθο διάγραμμα.

 

 Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείς να συνδέσεις ηχεία των 4Ω, όπως είναι για παράδειγμα τα ηχεία JBL Control 1 PRO ή JBL CONTROL CRV, καθώς το συνολικό φορτίο προς τον ενισχυτή θα είναι 2Ω. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα χρειαζόσουν ενισχυτή με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε αυτό το όριο. Παρ. όλα αυτά, δεν προτείνεται μια τέτοια σύνδεση, καθώς ένας ενισχυτής που λειτουργεί σε αυτά τα όρια, δεν είναι κατάλληλος για επαγγελματική χρήση και αυξημένες απαιτήσεις- πολύωρη συνεχόμενη λειτουργία. Στην περίπτωση, που έχεις επιλέξει κάτι τέτοιο, καλό είναι να έχεις έναν ενισχυτή back-up.


Στην περίπτωση που θες να συνδέσεις 16 ηχεία των 4Ω σε 1 ενισχυτή, θα μπορούσες να συμβουλευτείς το ακόλουθο διάγραμμα, όπου οι συνδέσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το συνολικό φορτίο ανά κανάλι να είναι 4Ω.

 

 

 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα σε αυτό τον τρόπο σύνδεσης είναι ότι εάν καεί ένα ηχείο από την 4αδα σε σειρά θα σταματήσουν και η αντίστοιχη 4αδα ηχείων, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, ένα μέρος του καταστήματος δεν θα έχει μουσική.


Σε περιπτώσεις που θες να συνδέσεις πολλά ηχεία σε ένα ενισχυτή, την ιδανική λύση αποτελεί η χρήση γραμμής μεταφοράς 100V μεταξύ ενισχυτή και ηχείων. Μπορείς να ανατρέξεις στο άρθρο «Ηχητικά Συστήματα 100V Ποικίλων Εφαρμογών» για να μάθεις τα πάντα για τα Συστήματα διανομής ήχου 100V και για τις εφαρμογές αυτών. Ένα μειονέκτημα βέβαια σε αυτήν την χρήση είναι η απώλεια συχνοτήτων και ποιότητας λόγω χρήσης των μετασχηματιστών στην ενδιάμεση χρήση τους μεταξύ ενισχυτή και ηχείων.


Και μέχρι στιγμής καλή η θεωρία, οι μαθηματικοί τύποι και τα σχεδιαγράμματα, ας περάσουμε, όμως και στο πρακτικό μέρος των συνδέσεων- που είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρον και πιο πολύπλοκο.


Απλή σύνδεση ηχείου – ενισχυτή


Σύνδεση σε σειρά 2 ηχείων


Η σύνδεση των 2 ελεύθερων αγωγών θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να μονώνεται με ταινία, ώστε να μην ακουμπάει πάνω σε καμία επιφάνεια (ενισχυτή ή άλλης συσκευής).

 

 

 Σύνδεση ηχείων σε σειρά.


Προσοχή στην εικόνα έχει μείνει επίτηδες χωρίς μονωτική ταινία για να φανεί η σύνδεση.

ΠΑΝΤΟΤΕ πρέπει να μονώνεις με μονωτική ταινία ή θερμο-συστελλόμενα υλικά τα σημεία που είναι χωρίς μόνωση.

 

 

 

 


Παράλληλη σύνδεση ηχείων σε κλέμα με κατάληξη σε speakon.

 

 

 

 


Πάντοτε προσέχουμε τι κάνουμε και ελέγχουμε τους αγωγούς + και - να μην ακουμπούν μεταξύ τους χωρίς μόνωση!

Προσοχή κίνδυνος καταστροφής εξόδων ενισχυτών.

 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ DJSHOP.GR. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Copyright © djshop.gr All rights reserved

Σχόλια (1)
Εχω    ενα απλο ραδιοφωνο 4 η 8 ωμ
Δυο ηχεια μπροστα 8 ωμ παραλληλα. Δεξια και αριστερά.
Πισω εχω απο ενα ηχείο δεξια και ενα αριστερα στα 16 ωμ τι μπορω να κάνω? Μπορει το ραδιο να παίξει τα μπροστα με 4 ωμ και τα πισω πχ με 8 ωμ η ακομα και 16ωμ οπως ειναι τωρα η θα χαλάσει?