Ηχητικά Συστήματα 100V Ποικίλων Εφαρμογών

Με τον όρο 100V συστήματα αναφερόμαστε σε συστήματα διανομής ήχου, τα οποία λειτουργούν με υψηλότερη τάση. Η ιδιαιτερότητα των 100V συστημάτων έγκειται στη δυνατότητα τους να μπορούν να μεταφέρουν το ηχητικό σήμα σε μεγάλες αποστάσεις και περνώντας από πολλές καλωδιώσεις να διασφαλίζουν ένα τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, χωρίς απώλειες στην ένταση.


Για να δημιουργήσουμε μια γραμμή μεταφοράς 100V είναι απαραίτητος ηχητικός εξοπλισμός με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, για ένα σύστημα διανομής ήχου 100V απαιτούνται ηχεία 100V, τα οποία φέρουν ενσωματωμένο μετασχηματιστή και μπορεί να είναι είτε χωνευτά, είτε επίτοιχα, ενισχυτής με έξοδο 100V, μετασχηματιστές γραμμής- στην περίπτωση που ο ενισχυτής, ή τα ηχεία δεν διαθέτουν- και καλώδια μικρής διαμέτρου (συνήθως καλώδιο 2x2.5mm είναι αρκετό για τις περισσότερες εφαρμογές).


Τα ηχεία που χρησιμοποιούνται στα συστήματα διανομής ήχου 100V έχουν ενσωματωμένο μετασχηματιστή, συνήθως με πάνω από μια λήψεις, μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση του ηχείου με τον ενισχυτή. Η λήψη που θα χρησιμοποιηθεί τελικά προκύπτει από τον αριθμό των ηχείων που θα συμπεριληφθούν στη γραμμή μεταφοράς 100V και από τη συνολική ισχύ του ενισχυτή. Ανάλογα με το χώρο, μπορούμε να έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα, ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε λήψη 1Watt, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μουσική δωματίου σε ένα χώρο εστίασης ή εκκλησίας. Σε μια εγκατάσταση συστήματος διανομής ήχου 100V, τα ηχεία που χρησιμοποιούνται μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές λήψεις, ώστε να έχουμε την ένταση που θέλουμε σε κάθε ηχείο. Πρέπει, όμως, η συνολική ισχύς των ηχείων να συνάδει με αυτή του ενισχυτή που χρησιμοποιείται.


Η ονομασία των συστημάτων αυτών ως ηχητικά συστήματα 100V σχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη τάση του ενισχυτή που χρησιμοποιείται και δεν είναι άλλη από 100V ( στην Ευρώπη και 70V στις ΗΠΑ). Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τάση στον ενισχυτή εως και 200V, αν αυτό απαιτείται λόγω των συνθηκών (όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις με καλώδια πολλών μέτρων και για αυξημένες απαιτήσεις). Για να μπορέσει να επιτευχθεί η αυξημένη τάση των 100V συστημάτων, απαραίτητος είναι ένας μετασχηματιστής, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος στον ενισχυτή, ή να χρησιμοποιηθεί απευθείας ενισχυτής-μίκτης PA 100V. Ένας μεγαλύτερος ενισχυτής, αυτός κάθε αυτός, μπορεί ναι μεν να συνδεθεί με περισσότερα ηχεία, όμως η τελική τάση του δεν θα μπορούσε να αυξηθεί χωρίς το μετασχηματιστή.


Τα συστήματα διανομής ήχου 100V μετρούν ήδη πολλά χρόνια στο χώρο του επαγγελματικού ήχου, αφού για πολλές δεκαετίες αποτελούσαν το κύριο μέσο μεταφοράς ήχου σε ηχεία, κόρνες κ.α. όχι μόνο σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων, αλλά και σε εξωτερικού χώρου με απόλυτη επιτυχία. Μια αποτελεσματική μέθοδος, που συνδυάζει το χαμηλό κόστος και το καλό ηχητικό αποτέλεσμα. Παρόλο που τα συστήματα διανομής ήχου 100V αποτελούν μια απλή και ίσως παλιακή –θα τολμούσα να πω- μέθοδο, φαίνεται να έρχεται πάλι στην επικαιρότητα, χάρη στη μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, στην ευχρηστία και στο χαμηλό budget τους. Φυσικά σε πολλές περιπτώσεις, όπου απαιτείται η χρήση πολλών ηχείων, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα όλα με τον ίδιο ενισχυτή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση εκκλησιών, εστιατορίων, σχολείων η χρήση συστημάτων ηχείων 100V αποτελεί μονόδρομο, επιτυγχάνοντας πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα συστήματα ηχείων 100V υπερτερούν όσον αφορά τις απώλειες λόγω της καλωδίωσης, φέρουν μεγάλη ευκολία στην επέκταση- αφού η προσθήκη ή η αφαίρεση ηχείων ή κόρνων ανακοινώσεων αποτελεί μια πολύ εύκολη διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς την παρουσία ενός τεχνικού– και συμβάλουν στη βελτίωση του design του χώρου, αφού πρόκειται για κομψά και μικρά σε μέγεθος ηχεία. Σίγουρα, τα παραπάνω χαρακτηριστικά συμβάλουν ώστε να προτιμούνται τα συστήματα ηχείων 100V και να χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε εμπορικά κέντρα, εργοστάσια, σχολεία, εκκλησίες, εστιατόρια, πλοία, νοσοκομεία, αεροδρόμια, γυμναστήρια και σε πολλούς άλλους χώρους.


Η κυριότερη διαφορά μεταξύ ενός χαμηλής αντίστασης συστήματος (4Ω/8Ω) και ενός συστήματος διανομής ήχου υψηλής αντίστασης 100V εστιάζεται στο γεγονός, όπου το κάθε παθητικό ηχείο σε ένα σύστημα χαμηλής αντίστασης συνδέεται ξεχωριστά στο ηχητικό σύστημα, υπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους, τόσο όσον αφορά τον ενισχυτή, αλλά και τα υπόλοιπα ηχεία που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης σε ένα σύστημα χαμηλής αντίστασης πρέπει να έχει περισσότερες γνώσεις όχι μόνο σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει το ηχείο για να ταιριάζει με τον ενισχυτή του, αλλά απαιτείται να έχει έστω τις υποτυπώδεις γνώσεις για το πώς να συνδέσει τα ηχεία με τον ενισχυτή του, καθώς και για το αν πρέπει να συνδέσει τα ηχεία παράλληλα ή σε σειρά. Σε ένα 100V σύστημα η διαδικασία σύνδεσης των επιμέρους μηχανημάτων είναι σαφώς ευκολότερη, χωρίς να είναι απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις.


Πλεονεκτήματα ενός 100V συστήματος συγκρινόμενο με αντίστοιχο χαμηλής αντίστασης σύστημα.


Μπορεί να χρησιμοποιήσει καλώδια μικρότερης διαμέτρου, αφού η μικρή διάμετρος του καλωδίου σε συνδυασμό με την υψηλή τάση του συστήματος, περιορίζουν τις απώλειες στην ένταση του ήχου λόγω της μεγάλης απόστασης των καλωδιώσεων. Στο παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το μικρότερο κόστος των συγκεκριμένων καλωδίων, επομένως πρόκειται για μια λύση πολύ πιο οικονομική.


Στα συστήματα ηχείων 100V μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά ηχεία ταυτόχρονα, τα οποία να τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία και να ενωθούν σε έναν ενισχυτή. Η χωροθέτηση, επομένως των ηχείων σε ένα 100V σύστημα, δεν χρήζει ιδιαιτέρων ρυθμίσεων και εξειδικευμένων μελετών, αντιθέτως η προσθήκη και η αφαίρεση ηχείων 100V μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και οικονομικά, χωρίς να προαπαιτείται ο υπολογισμός της επιμέρους αντίστασης- αλλά μόνο της συνολικής ισχύος των ηχείων και του ενισχυτή. Θα μπορούσε, βέβαια, να θεωρηθεί το περιορισμένο εύρος απόκρισης συχνότητας -γνωστό και ως frequency response- των συστημάτων διανομής ήχου 100V, ως ένα μειονέκτημα, αφού είναι ένα χαρακτηριστικό που “στοιχίζει” στην ποιότητα του ήχου. Η τεχνολογία όμως εξελίσσεται και βρίσκοντας νέες πατέντες, σίγουρα η ποιότητα του ήχου βελτιώνεται ολοένα.


Στη γραμμή μεταφοράς 100V το σήμα στερείται απώλειες στην ένταση, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, κάτι το οποίο συμβαίνει σε συστήματα ήχου χαμηλής αντίστασης (4Ω/8Ω). Παρόλο, όμως, που η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα περιστατικά με καμένα ηχεία είναι πολύ λιγότερα από εκείνα που σημειώνονται σε συστήματα χαμηλής αντίστασης.


Τα συστήματα ηχείων 100V έχουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, αφού μπορούν να θεωρούνται ιδανικά για τη χρήση σε εταιρίες, γραφεία με χωνευτά ηχεία οροφής ή γραφεία με επίτοιχα ηχεία, αποθήκες, εργοστάσια, αίθουσες συνεδριάσεων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα ευεξίας –spa, κατασκηνώσεις, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, σνακ-μπαρ, αμφιθέατρα, εμπορικά κέντρα, πάρκα, εκκλησίες, σχολές χορού, αίθουσες διδασκαλίας, σχολεία και πολλούς άλλους χώρους. Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών χάρη στην εύκολη εγκατάστασή των 100V Audio Systems PA, στη χρήση λιγότερων καλωδιώσεων και στη δυνατότητα των 100V συστημάτων να καλύπτουν μεγαλύτερους χώρους με τις λιγότερες απώλειες στην ένταση.

 Απλή εφαρμογή ηχητικού συστήματος 100V

 Σύνθετη εφαρμογή ηχητικού συστήματος 100V σε διαφορετικούς χώρους

 


Τα 100V συστήματα είναι συνήθως συστήματα μονοφωνικά, έχουν δηλαδή ένα κανάλι- μια γραμμή. Στην πραγματικότητα, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μονοφωνικό σύστημα δεν συνεπάγεται πως και το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, αντιθέτως σε αρκετές περιπτώσεις η ποιότητα του ήχου να ανταποκρίνεται σε αυτή ενός stereo συστήματος.