ΣΥΣΚΕΥEΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕ DMX-512

 

Στο παρακάτω κείμενο σας παρουσιάζουμε μερικές από τις συσκευές που επικοινωνούν με DMX512. Όλα τα σύγχρονα - “έξυπνα” φωτιστικά σώματα ελέγχονται από το πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX512. Από απλά dimmer για την ρύθμιση της φωτεινότητας μέχρι πολύπλοκα φωτιστικά με ρομποτικές λειτουργίες για την αλλαγή των χρωμάτων, σχεδίων, κίνησης κ.α.

 

Dimmer Packs DMX

 

Εκτός από τα dimmer ευρείας χρήσης διατίθενται και επαγγελματικοί αυξομειωτές έντασης φωτισμού (dimmer) αποκαλούμενες και ως συσκευές dimmer packs που έχουν έναν σταθερό αριθμό εξόδων εναλλασσόμενου ρεύματος- κανάλια όπου συνδέονται απευθείας με τις πρίζες των απλών φωτιστικών προβολέων με λαμπτήρες πυράκτωσης νήματος. Π.χ το dimmer pack DIM-610 έχει έξι εξόδους εναλλασσόμενου ρεύματος από όπου μπορούν να συνδεθούν οι προβολείς, διαθέτει είσοδο και έξοδο για τη σύνδεση DMX και γενική τριφασική τροφοδοσία ρεύματος Συνήθως η διασύνδεση των συσκευών DMX διευκολύνεται μέσω βυσμάτων XLR 3pin και ενός τυποποιημένου καλωδίου μικροφώνων.
Στα dimmer και σε όλες τις συσκευές DMX θα πρέπει να οριστεί η "διεύθυνση έναρξης" μέσω των dip switches (μικρο διακόπτες) ή των πλήκτρων του μενού με την ψηφιακή απεικόνιση. Η διεύθυνση έναρξης, μέσω των dip switch, χρησιμοποιείται για να δώσει την θέση των έξι καναλιών μέσα στα 512 πιθανά χρησιμοποιούμενα κανάλια DMX-512. Εάν η διεύθυνση έναρξης ορίζεται στο 1, τότε το dimmer θα ανταποκρίνεται στα κανάλια 1 μέχρι 6 της κονσόλας. Ανεβάζοντας το κανάλι 3 στην κονσόλα θα ανάβει αντίστοιχα το τρίτο κανάλι και στο dimmer. Εάν η διεύθυνση έναρξης ορίζεται στο 9, το dimmer θα ανταποκρίνεται στα κανάλια 9 μέχρι 14. Αλλάζοντας την θέση στο ποτενσιόμετρο π.χ στο κανάλι 10 θα ανάβει στο dimmer το κανάλι 2.

 Ευφυή Συστήματα Φωτισμού - Ρομποτικά

 

Η σημαντικότερη λειτουργία του DMX-512 εκτός από τον έλεγχο του επιπέδου φωτεινότητας των λαμπτήρων(dimmer pack), όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι να ελέγχει τα ευφυή συστήματα φωτισμού (ρομποτικά) π.χ. όπως το MVH-930 και το SCN-950.
Αυτές οι ευφυείς συσκευές φωτισμού(ρομποτικά) χρησιμοποιούν διάφορα κανάλια DMX για να ελέγξουν όχι μόνο τη φωτεινότητα του εξερχόμενου φωτός, αλλά και το χρώμα, την εστίαση, τη μορφή ακτίνων καθώς και άλλες παραμέτρους και λειτουργίες. Όπως τα dimmer pack έτσι και στα ρομποτικά θα πρέπει να οριστεί η "διεύθυνση έναρξης" μέσω των dip switches (μικρο διακόπτες) ή των πλήκτρων του μενού με την ψηφιακή απεικόνιση για τον ορισμό του αρχικού καναλιού. Επίσης, όπως συμβαίνει και στο dimmer pack, κάθε κανάλι χρησιμοποιείται επίσης για να ελέγξει κάποια λειτουργία, όπως την φωτεινότητα λαμπτήρων, την εστίαση, την ρόδα σχεδίων(gobo), την ταχύτητα περιστροφής σχεδίων (gobo), την αλλαγή χρωμάτων κλπ.
Παρακάτω θα δείτε μία λίστα καναλιών DMX ενός υποθετικού ευφυούς ρομποτικού, μαζί με μερικά σχόλια για το πώς χρησιμοποιείται κάθε κανάλι:

      Κανάλι 1: Ο έλεγχος Shutter. Το κανάλι αυτό ελέγχει το άνοιγμα ή το κλείσιμο του ελάσματος αποκοπής φωτισμού μέσα στο φωτιστικό. Μια αξία 0 δείχνει ότι το έλασμα πρέπει να κλείσει (black-out) πλήρως, ενώ μια αξία 255 δείχνει ότι το έλασμα πρέπει να είναι πλήρως ανοικτό. Ανάλογα με το φωτιστικό που διαθέτετε μπορεί σε ενδιάμεσες τιμές να ρυθμίζεται η συχνότητα του strobe, το ακανόνιστο strobe, ψεύδο-dimmer κλπ. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευθείτε τον πίνακα καναλιών-λειτουργιών της συσκευής. 

      Κανάλι 2: Θέση της ρόδας χρώματος (Colour Wheel). Το κανάλι αυτό ελέγχει μια ρόδα χρωμάτων μέσα στο ρομποτικό σύστημα φωτισμού. Η ρόδα χρωμάτων έχει διχροϊκά χρώματα από ειδικό κατεργασμένο γυαλί γύρω από την περιφέρειά της που μπορεί να κατευθυνθεί μπροστά από την δέσμη φωτισμού για να αλλάξει το χρώμα του εξερχόμενου φωτός. Συνήθως υπάρχουν 6 έως 15 περίπου διχροϊκά χρώματα στη ρόδα χρώματος. Μια αξία 0 δείχνει το "κενό" και το χρώμα παραγωγής πρέπει να είναι άσπρο. Έχοντας ως δεδομένο ότι το εύρος αξίας DMX512 του καναλιού κυμαίνεται μεταξύ 0 και 255, η ρόδα χρώματος περιστρέφεται ανάλογα με την αλλαγή τιμής και τα διάφορα διχροϊκά χρώματα περνούν μπροστά από την δέσμη φωτός, αλλάζοντας το χρώμα στην έξοδο του φωτιστικού. Είναι δυνατό, σε ορισμένες συσκευές, να σταματάει η ρόδα μεταξύ δύο διχροϊκών χρωμάτων μπροστά από την δέσμη για να παραχθεί διχρωμία. 

      Κανάλι 3: Θέση ρόδας σχεδίων (Gobo Wheel). Όλα τα ρομποτικά συστήματα φωτισμού έχουν ένα δίσκο με τοποθετημένα περιμετρικά διάφορα σχέδια (συνήθως μεταλλικά), τα οποία μπορούν να αλλάξουν το σχέδιο της εξερχόμενης δέσμης του φωτιστικού. Συνήθως υπάρχουν σε κάθε ρομποτικό από 6 έως 15 περίπου διαφορετικά σχέδια τοποθετημένα ή σχηματισμένα στην ρόδα σχεδίων. Μια αξία 0 δείχνει το "κενό" και το σχέδιο παραγωγής πρέπει να είναι ένας ανοιχτός κύκλος. Έχοντας ως δεδομένο ότι το εύρος αξίας DMX512 του καναλιού κυμαίνεται μεταξύ 0 και 255, η ρόδα σχεδίων περιστρέφεται ανάλογα με την αλλαγή τιμής και τα διαφορετικά σχέδια περνούν μπροστά από την δέσμη φωτός αλλάζοντας το σχέδιο προβολής στην έξοδο του φωτιστικού. Σε οικονομικά μοντέλα ο δίσκος αλλαγής σχεδίων περιλαμβάνει και διχροϊκά χρώματα για χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

      Κανάλι 4: Ρυθμίσεις διάφορων λειτουργιών και εφέ. Κάθε ρομποτικό έχει δικές του λειτουργίες και ρυθμίσεις ανάλογα με το εφέ που κάνει. Υποθετικά σε αυτό το κανάλι μπορείτε να ρυθμίσετε την περιστροφή του σχεδίου γύρω από αυτό, ή την ταχύτητα κίνησης του καθρέπτη από αργό σε πολύ γρήγορο, επιλέγοντας την κατάλληλη τιμή μεταξύ 0 και 255.

      Κανάλι 5: Έλεγχος κατεύθυνσης κίνησης(PAN). Το κανάλι αυτό ελέγχει έναν κινούμενο καθρέφτη ή το κινητό μέρος του ρομποτικού για να κατευθύνει την δέσμη φωτός στο επιθυμητό σημείο. Η ρύθμιση ξεκινάει από την κατώτατη τιμή και ολοκληρώνεται με την περιστροφή του καθρέπτη δεξιά-αριστερά στον άξονα Χ. Ξεκινάει από την θέση με τιμή 0 και ανάλογα μετακινείται μέχρι την μέγιστη θέση με τιμή 255 του καναλιού DMX-512.

      Κανάλι 6: Έλεγχος κατεύθυνσης κίνησης(TILT). Το κανάλι αυτό ελέγχει έναν κινούμενο καθρέφτη ή το κινητό μέρος του ρομποτικού στο πάνω μέρος του για να κατευθύνει την δέσμη φωτός στο επιθυμητό σημείο. Η ρύθμιση ξεκινάει και ολοκληρώνεται με την περιστροφή του καθρέπτη πάνω κάτω στον άξονα Υ. Ξεκινάει από την κατώτατη θέση με τιμή 0 και ανάλογα μετακινείται μέχρι την μέγιστη θέση με τιμή 255 του καναλιού DMX-512.

 

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η ανάγνωση του πίνακα καναλιών του εκάστοτε ρομποτικού φωτιστικού για την σωστότερη και ευκολότερη λειτουργία του και τον προγραμματισμού του. Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα πίνακα λειτουργιών καναλιών του DMX-512.

 


 


Χρήση DMX με τα φωτιστικά εφέ λέιζερ

 

Το DMX512 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει και τις διάφορες λειτουργίες φωτιστικών λέιζερ, ακριβώς όπως χρησιμοποιείται για να ελέγξει τα επίπεδα φωτεινότητας λαμπτήρων, τα επίπεδα τάσης και τις διάφορες πολύπλοκες μηχανικές λειτουργίες ευφυών ρομποτικών φωτιστικών. Όπως τα dimmer pack έτσι και στα ρομποτικά θα πρέπει να οριστεί η "διεύθυνση έναρξης" μέσω των dip switches (μικρο διακόπτες) ή των πλήκτρων του μενού με την ψηφιακή απεικόνιση για τον ορισμό του αρχικού καναλιού. Μπορεί να ελεγχθούν πλήρως πολλές λειτουργίες όπως ενεργοποίηση δέσμης λέιζερ, αλλαγή αποτυπόμενων σχεδίων, αλλαγή μεγέθους των σχεδίων της κίνησης τους κλπ.


Παρακάτω θα δείτε μία λίστα καναλιών DMX ενός υποθετικού φωτιστικού λέιζερ, μαζί με μερικά σχόλια για το πώς χρησιμοποιείται κάθε κανάλι:

      Κανάλι 1: Επιλογή τρόπου λειτουργίας. Αυτό το κανάλι ελέγχει τους τρόπους λειτουργίας όπως την ενεργοποίηση της δέσμης λέιζερ, το σταμάτημα του scanner απεικόνισης σχεδίων, επιλογή λειτουργίας με τον ρυθμό της μουσικής, επιλογή απεικόνισης στατικών ή δυναμικών σχεδίων. Επιλέγοντας μια τιμή από 0 έως 10, απενεργοποιείται η δέσμη λέιζερ και η λειτουργία του scanner. Αντίθετα, επιλέγοντας μία τιμή μεταξύ 251 έως 255 ενεργοποιείται η λειτουργία με τον ρυθμό της μουσικής κλπ. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευθείτε τον πίνακα καναλιών-λειτουργιών της συσκευής. 

      Κανάλι 2: Επιλογή σχεδίων από τη εσωτερική μνήμη. Το κανάλι αυτό ελέγχει την απεικόνιση πρότυπων σχεδίων από την εσωτερική μνήμη του φωτιστικού. Επιλέγοντας διαφορετικές τιμές μεταξύ 0 έως 255, αλλάζουν και τα προβαλλόμενα σχέδια. Συνήθως υπάρχουν 50 έως 100 έτοιμα αποθηκευμένα σχέδια στην μνήμη του φωτιστικού. 

      Κανάλι 3: Θέση σχεδίου στον άξονα Χ (Gobo Position). Με αυτό το κανάλι μπορείτε να επιλέξετε την θέση απεικόνισης του σχεδίου laser πάνω-κάτω, που παράγεται από την ταχεία σάρωση του scanner. Θα πρέπει να λάβετε αυστηρά υπόψη την μέγιστη δυνατότητα σάρωσης σε μοίρες που έχει το scanner

      Κανάλι 4: Θέση σχεδίου στον άξονα Υ (Gobo Position). Εδώ σε αντίθεση με το προηγούμενο κανάλι μπορείτε να επιλέξετε την θέση του σχεδίου laser αριστερά-δεξιά που παράγεται από την ταχεία σάρωση του scanner. Θα πρέπει να λάβετε αυστηρά υπόψη την μέγιστη δυνατότητα σάρωσης σε μοίρες που έχει το scanner.

      Κανάλι 5: Έλεγχος ταχύτητας scanner. Με το κανάλι αυτό ελέγχεται η ταχύτητα κίνησης των δύο βηματικών ή υβριδικών κινητήρων του scanner. Δηλαδή επιλέγει τον τρόπο και την ταχύτητα αποτύπωσης μηνύματος ή σχεδίου. Ξεκινάει από την θέση με τιμή 0 και ανάλογα αυξάνει ταχύτητα μέχρι την μέγιστη θέση με τιμή 255 του καναλιού DMX-512. 

      Κανάλι 6: Έλεγχος μεγέθους απεικόνισης σχεδίου. Το κανάλι αυτό ελέγχει το μέγεθος του παραγόμενου σχεδίου. Ξεκινάει από την κατώτατη με μικρότερο μέγεθος τιμή 0 και ανάλογα την μεγεθύνει μέχρι την μέγιστη θέση με τιμή 255 του καναλιού DMX-512.  

 

 


 

 

Χρήση DMX με τα φωτιστικά LED

 

Οι προβολείς LED εκτός από την οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και την μακροζωία μπορούν να μας παρέχουν εύκολα δυνατότητα διασύνδεσης και συγχρονισμού με το πρωτόκολλο DMX-512. Πολύ απλά η ενσωμάτωση μετατροπέα μέσα στον προβολέα δίνει την δυνατότητα ελέγχου των τριών βασικών χρωμάτων RGB κόκκινο, πράσινο, μπλε, το στρόμπο και την φωτεινότητα dimmer των LED. Όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα οι τιμές ξεκινούν από την τιμή 0 και ανάλογα αυξάνεται η φωτεινότητα του κάθε χρώματος μέχρι την μέγιστη θέση με τιμή 255 του καναλιού DMX-512. Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε ένα πίνακα καναλιών λειτουργιών ενός φωτιστικού προβολέα LED.

 

 

 


Χρήση DMX για συγχρονισμό αρχιτεκτονικού φωτισμού

 

Η ευκολία και η αξιοπιστία του πρωτοκόλλου DMX-512 δεν θα μπορούσε να μην καλύπτει τις απαιτήσεις για τον συγχρονισμό του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Μπορούν να ελεγχθούν ειδικοί προβολείς αλλαγής χρωμάτων από κονσόλα με πρόγραμμα ή συγχρονισμός μεταξύ των φωτιστικών master/slave για τον εξωτερικό φωτισμό κτιρίων και χώρων. Τα κανάλια είναι συνήθως ελέγχουν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες της λάμπας, και συμβάλλουν στον έλεγχο της εκτέλεσης εσωτερικών προγραμμάτων, στον έλεγχο κόφτρας και dimmer και στον έλεγχο των χρωμάτων για την μίξη τους.

 

 

  

 

  

Έλεγχος και παραγωγή DMX σήματος από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Οι υπολογιστές έχουν δώσει λύση σε πολλούς τομείς του αυτοματισμού, της οργάνωσης, της διαχείρισης δεδομένων-λειτουργιών. Με την διαρκή και καλπάζουσα εξέλιξη της τεχνολογίας και των περιφερειακών συσκευών, εμφανίστηκαν νέα πακέτα στην αγορά για τον αξιόπιστο έλεγχο και  την οδήγηση των ρομποτικών φωτιστικών από υπολογιστή έχοντας κυριαρχήσει για τα μοναδικά πλεονεκτήματα που παρέχουν. Ανάμεσα σε αυτά θα μπορούσε κανείς να εστιάσει στην πολύ καλή πλέον προσομοίωση που παρέχουν κάνοντας εφικτό τον προγραμματισμό των φωτιστικών εικονικά δίχως συνδεδεμένα φωτιστικά. Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα συγχρονισμού με άλλα αρχεία ήχου ή video, γεννήτριες εφέ, απεριόριστος αριθμός σκηνών, εύκολη μεταφορά δεδομένων, εύκολη αποθήκευση και back-up, δυνατότητα ελέγχου των φωτιστικών και μέσω internet, πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη φωτιστικών κ.α. Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα γραφικού περιβάλλοντος ενός προγράμματος ελέγχου φωτιστικών DMX512.

 

   

 

 

 

 

Μετατροπείς DMX512 σε αναλογικό σήμα

 

Παρόμοιες συσκευές με τα dimmer pack DMX είναι και οι μετατροπείς(Converters) DMX-512 σε αναλογικό σήμα ελέγχου. Έχουν έναν σταθερό αριθμό καναλιών τον οποίο δεσμεύουν στο πακέτο. Η διαφορά είναι ότι αντί της εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος για την σύνδεση καταναλώσεων, οι έξοδοι είναι υπό μορφή συνεχούς τάσης συνήθως 0-10V. Οι περισσότεροι DMX-μετατροπείς(Converters) έχουν επιλογή με διακόπτη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη τάση παραγωγής από 0-5V ή 0-10V ή 0- (-10V). Παράδειγμα εάν το 1o κανάλι DMX έχει τιμή 0, τότε η αναλογική έξοδος στο κανάλι ένα θα είναι 0 V. Εάν αυξήσουμε την αξία του καναλιού σε 255 (μέγιστη τιμή-ποτενσιόμετρο πάνω) η αναλογική έξοδος στον μετατροπέα θα είναι η μέγιστη συνεχής τάση 10V.

 


 

 

DMX-TTL και οι μετατροπείς DMX-Relay

 

Εκτός από τα dimmer pack, τα ρομποτικά, τα laser,τις μηχανές καπνού και τους μετατροπείς DMX σε αναλογικό σήμα μπορείτε επίσης να βρείτε και τους μετατροπείς DMX-to- TTL και DMX-Relay. Στην ουσία είναι ίδιοι με τους DMX αναλογικούς μετατροπείς, με την διαφορά ότι αντί οι έξοδοι να παράγουν αναλογική τάση μεταξύ 0 και 10V, παράγουν επίπεδα τάσης συμβατά TTL ή οδήγηση ηλεκτρονόμων (Relay). Επειδή δεν απαιτείται η διαμόρφωση των εξόδων σε αναλογικό σήμα μπορούν να προσφέρουν περισσότερα κανάλια σε χαμηλότερη τιμή από ένα αντίστοιχο DMX αναλογικό μετατροπέα.
Για τους μετατροπείς DMX-to- TTL, μια τιμή 0 του καναλιού DMX θα οδηγήσει σε μια παραγωγή 0 έως 0,8 V (TTL χαμηλό) ενώ μια αξία 255 καναλιού DMX θα οδηγήσει σε μια παραγωγή 2,4 έως 5,0 V (TTL υψηλό). Ανάλογα με το πώς ο μετατροπέας DMX- TTL είναι προγραμματισμένος να λειτουργεί, οι τιμές που θα παράγει θα οδηγήσουν είτε σε ένα TTL υψηλό, είτε σε ένα TTL χαμηλό. Δείτε το εγχειρίδιο του χρήστη του μετατροπέα DMX-to- TTL για τις λεπτομέρειες μεταξύ των τιμών των καναλιών.
Για τους μετατροπείς DMX-to-Relay, πρέπει να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης για τυχόν λεπτομέρειες και για το πώς οι τιμές των καναλιών επηρεάζουν τον οπλισμό των ηλεκτρονόμων και το άνοιγμα ή το κλείσιμο των οδηγούμενων επαφών.

 


 

 

 

 

  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ DJSHOP.GR. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Copyright © djshop.gr All rights reserved