DMX-512

Στο παρακάτω άρθρο θα περιγράψουμε ποιο είναι αυτό το περιβόητο πρωτόκολλο που έχει λύσει πραγματικά το πρόβλημα της αυτοματοποίησης των φωτιστικών συστημάτων σε αρχιτεκτονικό σκηνικό και καλλιτεχνικό φωτισμό.

Το τυποποιημένο σύστημα επικοινωνίας "DMX512" είναι ένα ψηφιακά πολλαπλασιαζόμενο σήμα πολυπλεξίας στο χρόνο. Είναι το πιο κοινό πρότυπο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση στο φωτισμό και το σχετικό σκηνικό εξοπλισμό.
To DMX512 ελέγχει και παρέχει μέχρι 512 "κανάλια" φωτιστικών. Κάθε ένα από αυτά τα κανάλια προορίστηκε αρχικά για να ελέγχει την φωτεινότητα των λαμπτήρων ή πχ. ενός θεατρικού προβολέα. Για να γίνει αντιληπτό σκεφτείτε ότι από το 1 έως το 512 υπάρχουν ρυθμιστές(ροοστάτες-ποτενσιόμετρα) σε μια κονσόλα φωτισμού, που συνδέεται με 512 λαμπτήρες. Η θέση(τιμή) κάθε ρυθμιστή(ροοστάτη-ποτενσιόμετρο) στέλνεται μέσω της ψηφιακής σύνδεσης ως ένας οκταψήφιος αριθμός που έχει μια αξία μεταξύ 0 και 255. Η αξία 0 αντιστοιχεί στην ελάχιστη θέση(τιμή) του ποτενσιομέτρου που είναι τέρμα κάτω, (λαμπτήρας σβηστός) ενώ 255 αντιστοιχεί στην μέγιστη θέση(τιμή) του ποτενσιομέτρου που είναι τέρμα επάνω(λαμπτήρας ανοιχτός).

DMX512 λεπτομέρειες

Τα δεδομένα του DMX512 διαβιβάζονται στα 250.000 μπιτ ανά δευτερόλεπτο χρησιμοποιώντας το πρότυπο μετάδοσης RS- 485 μέσω δύο καλωδίων(αγωγών). Όπως με τα καλώδια μικροφώνων, μια θωράκιση (ασπίδα) των καλωδίων(αγωγών) χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την παρεμβολή από άλλα σήματα.
Υπάρχουν πέντε pin(επαφές) σε έναν συνδετήρα DMX: Η θωράκιση του καλωδίου που συνδέεται με την γείωση (ασπίδα καλωδίων), τα δύο καλώδια σήματος για την "αρχική" επικοινωνία που πηγαίνει από μια πηγή DMX (κονσόλα) σε έναν δέκτη DMX (φωτιστικό). Τα υπόλοιπα δύο καλώδια είναι για μια "δευτεροβάθμια" επικοινωνία που χρησιμοποιείται για την “απάντηση” από τον δέκτη DMX πίσω σε μια πηγή DMX. Γενικά, το "δευτεροβάθμιο" κανάλι δεν χρησιμοποιείται, έτσι οι πληροφορίες αποστέλνονται μόνο από τις πηγές στους δέκτες.
Το DMX512 συνδέεται χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία σε σειρά-αλυσίδα όπου η πηγή (κονσόλα) συνδέεται στην είσοδο(IN) της πρώτης συσκευής, η έξοδος(OUT) της πρώτης συσκευής συνδέεται με την είσοδο(ΙΝ) της επόμενης συσκευής και ούτω καθεξής. Το πρότυπο επιτρέπει μέχρι και 32 συσκευές συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αν και κάθε συσκευή έχει μία είσοδο και μία έξοδο, στην ουσία είναι το ίδιο διότι είναι συνδεδεμένες παράλληλα οι επαφές των βυσμάτων. Καμία συσκευή δεν κάνει αναμετάδοση ή ενίσχυση του σήματος.
Κάθε λαμβάνουσα συσκευή έχει μικροδιακόπτες ή πλήκτρα σε συνδυασμό με οθόνη ένδειξης υγρών κρυστάλλων που θέτει το "αρχικό αριθμό καναλιού" που θα αποκριθεί η κάθε συσκευή. Πχ. εάν χρησιμοποιούνται δύο dimmer-pack ή φωτιστικά των 6-καναλιών, η πρώτη συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία από το κανάλι 1. Έτσι στην κονσόλα DMX το φωτιστικό θα ανταποκρίνεται στα κανάλια 1 μέχρι 6. Η επόμενη συσκευή θα λειτουργεί από το κανάλι 7 και έτσι θα ανταποκρίνεται στα κανάλια 7 μέχρι 12.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX512 είναι πολύ απλό και αξιόπιστο. Περιλαμβάνει τη διαβίβαση ενός παλμού reset αναστοιχειοθέτησης (που δείχνει την έναρξη ενός νέου "πακέτου"), κώδικα έναρξης μέχρι και 512 bytes ψηφιολέξεις, των 8bit, των στοιχείων-καναλιών. Τα πακέτα στοιχείων-καναλιών διαβιβάζονται συνεχώς. Μόλις ένα πακέτο τελειώνει, το άλλο μπορεί να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση (συνήθως ο χρόνος ανά πακέτο είναι περίπου 1ms). Εάν τίποτα δεν αλλάζει (δηλ. καμία αλλαγή επιπέδων-φωτεινότητας των λαμπτήρων) τα ίδια πακέτα θα σταλούν επανειλημμένως. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του DMX512 σε περίπτωση που για τους οποιοσδήποτε λόγους το πακέτο δεν ερμηνεύεται την πρώτη φορά, θα αναγνωσθεί σύντομα έως ακαριαία, σε ελάχιστα ms, στο επόμενο πακέτο.
Δεν είναι απαραίτητη η παραγωγή και των 512 καναλιών ανά πακέτο. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ ασυνήθιστο να βρεθούν και τα 512 κανάλια χρησιμοποιημένα. Πχ. οι περισσότερες απλές κονσόλες φωτισμού για dimmer παράγουν μόνο 24 κανάλια ή λιγότερα ανά πακέτο. Όσο λιγότερα κανάλια χρησιμοποιούνται, τόσο υψηλότερα αναμεταδίδεται το ποσοστό των πακέτων. Είναι δυνατό να παρατηρηθεί σήμα DMX512 αναμεταδιδόμενο περίπου 1000 φορές ανά δευτερόλεπτο εάν μόνο 24 κανάλια διαβιβάζονται. Εάν και τα 512 κανάλια διαβιβάζονται, το ποσοστό που αναμεταδίδεται είναι περίπου 44 φορές ανά δευτερόλεπτο.

 

 

DMX512 pins, Βύσματα και λεπτομέρειες σύνδεσης

Τα βύσματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του σήματος DMX είναι τα γνωστά σε όλους XLR με τρεις επαφές ή πιο σπάνια με πέντε:

 

 

XLR πενταπολικό

" Pin 1: Θώρακας (γείωση)

" Pin 2: Σήμα DMX512 (-)

" Pin 3: Σήμα DMX512 (+)

" Pin 4: 5pin XLR Προαιρετικό, δευτεροβάθμια επικοινωνία απάντησης δέκτη DMX (-)

" Pin 5: 5pin XLR Προαιρετικό, δευτεροβάθμια επικοινωνία απάντησης δέκτη DMX (+)

 

 

XLR τριπολικό

" Pin 1: Θώρακας (γείωση)

" Pin 2: Σήμα DMX512 (+)

" Pin 3: Σήμα DMX512 (-)

 

Το βύσμα της εξόδου σήματος παραγωγής DMX(OUT) είναι πάντα θηλυκό, και η είσοδος DMX(IN) είναι πάντα βύσμα αρσενικό. Μερικοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν τους συνδετήρες XLR 5pin έχοντας προβλέψει για μελλοντική χρήση των ακροδεκτών 4 και 5.
Το σήμα DMX512 διαβιβάζεται μέσω της τυποποιημένης παραγωγής σήματος EIA485, γνωστή ως RS485. Το RS485 είναι μια ισορροπημένη σύνδεση (Balanced). Η τυποποιημένη καλωδίωση είναι ένα διασταυρωμένο ζευγάρι αγωγών, που προστατεύεται από γειωμένο θώρακα, καλώδιο με χαμηλή χωρητικότητα pf που σχεδιάζεται και παράγεται για μεταφορά σήματος RS- 485. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο μικροφώνων αλλά για μικρό αριθμό συσκευών και μικρή απόσταση καλωδίου. Ενημερωθείτε από τα αντίστοιχα link, σχετικά με τα καλώδια και τα βύσματα φωτισμού, καθώς και για τα καλώδια μικροφώνων και σήματος.
Τα δεδομένα διαβιβάζονται με serial format ασύγχρονα με ταχύτητα μετάδοσης 250 Kbps. Η τάση και στους δύο ακροδέκτες ("+" και "-") πρέπει να είναι μεταξύ + 12 βολτ και -7 βολτ (που μετριούνται με την γείωση). Το πρότυπο EIA485 καθορίζει ότι η τάση σημάτων μεταξύ των δύο καλωδίων (+ και -) πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 millivolts. Υψηλότερη τάση στον ακροδέκτη "+" και χαμηλότερη τάση στον ακροδέκτη "-" οδηγεί σε ένα ψηφιακό "1". Υψηλότερη τάση στον ακροδέκτη "-" και χαμηλότερη τάση στον ακροδέκτη "+" οδηγεί σε ένα ψηφιακό "0". Η γείωση είναι ένας αγωγός που καλύπτει τους αγωγούς σήματος είναι μόνο ένα σημείο αναφοράς και προστατευτικό κάλυμμα κατά των εξωτερικών παρεμβολών.
Οι συσκευές DMX όπως τα φωτιστικά ρομποτικά και τα dimmer συνδέονται όπως προαναφέραμε σε σειρά-αλυσίδα το ένα μετά το άλλο: από την κονσόλα στο φωτιστικό # 1, στο φωτιστικό # 2, φωτιστικό #3 και ούτω καθεξής. Δεν έχει σημασία ή τοποθέτηση και η σειρά της καλωδίωσης σε σχέση με τις διευθύνσεις που επιθυμείτε να καταχωρήσετε στα φωτιστικά σας. Σύμφωνα με τα πρότυπα, ένας ελεγκτής DMX512 μπορεί μόνο να οδηγήσει μέχρι 32 φορτία (π.χ., ένα φωτιστικό = ένα φορτίο). Αλλά οι βελτιώσεις στην τεχνολογία έχουν μειώσει το φορτίο που ένα φωτιστικό βάζει στο κύκλωμα, και έτσι μπορείτε να είστε σε θέση να οδηγήσετε τουλάχιστον 128 φωτιστικά (καθένα που είναι 1/4 φορτίο) από μία κονσόλα φωτισμού. Για να ελέγξουμε περισσότερα πρόσθετα φορτία (φωτιστικά), απαιτείται ένας ενισχυτής-διακλαδωτήρας σήματος DMX.
Η τελική συσκευή στη σειριακή-αλυσίδα πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρέπει να τερματιστεί η γραμμή με έναν αντιστάτη 120Ω που συγκολλάτε σε ένα XLR στους ακροδέκτες σήματος 2 και 3. Το τερματικό λειτουργεί για να απορροφήσει το σήμα στην κατάληξη, που ειδάλλως θα ανακλώνταν πίσω στο καλώδιο και θα υποβίβαζε την ποιότητα του σήματος και την πιθανότητα δημιουργίας σφάλματος.

Ιστορία και μέλλον του DMX512

Το DMX512 δημιουργήθηκε το 1986 από το ίδρυμα για την τεχνολογία θεάτρων ( USITT < http://www.usitt.org/>) ως τυποποιημένη μέθοδος εύκολης και γρήγορης σύνδεσης για τις κονσόλες φωτισμού με τα dimmer-pack. Αναθεωρήθηκε το 1990 για να επιτρέψει με περισσότερη ευελιξία.
Οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας και η ένωση τεχνολογίας ( ESTA < http://www.esta.org/>) έχουν υιοθετήσει τον έλεγχο φωτιστικών βάση του προτύπου DMX512. Ειδική προσοχή λαμβάνεται έτσι ώστε ο υπάρχων εξοπλισμός DMX512 να λειτουργεί κάτω από οποιαδήποτε νέα τροποποίηση του προτύπου. Έτσι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλαχτούν ή να αναβαθμιστούν οι συσκευές, στην εφαρμογή νέων αναθεωρήσεων του προτύπου DMX512.
Το 1999 προτείνετε για καταχώρηση στο διεθνή οργανισμό προτύπων IEC όπου και καταχωρήθηκε ως "Entertainment Technology - USITT DMX512-A (IEC 62136)."

Η ESTA αναφέρει στην τρίτη αναθεώρηση ως "BSR 1,11 – DΜΧ- 512/2000" την εθνική καταχώριση του προτύπου στην Αμερική.

Το 2004 ο οργανισμός ANSI ενέκρινε την καταχώριση του προτύπου E1.11-2004, USITT DMX512–A.

Το μέλλον του dmx-512 έχει ήδη δρομολογηθεί με κάποια νέα πρότυπα της ESTA όπως το RDM το οποίο παρέχει πολλές νέες δυνατότητες όπως αυτόματη αναγνώριση φωτιστικών χωρίς την απόδοση διευθύνσεων αμφίδρομη επικοινωνία για ενδείξεις λειτουργιών των φωτιστικών(αποστολή σημάτων από το φωτιστικό). Υπάρχουν επίσης ασύρματοι πομποδέκτες σήματος Dmx-512 και πρωτόκολλο Artnet πακέτα DMX over ethernet.

Περίληψη

  • Το DMX512 είναι μια ενιαία μέθοδος ελέγχου από μία κονσόλα σε πολλαπλάσιους δέκτες(φωτιστικά) 
  • Χρήση μέχρι 1000 περίπου μέτρα καλωδίου. Συνιστάται για μεγάλες αποστάσεις η χρήση καλωδίου κατάλληλο για DMX512 και η χρήση booster. 
  • Μέχρι 512 συσκευές - 512 κανάλια, ή το σύνολο των καναλιών-λειτουργιών σε κάθε συσκευή, μπορούν να ελεγχθούν με το οκταψήφιο σήμα. 
  • Όλα τα κανάλια "συνεχώς ανανεώνονται", γεγονός το οποίο αυξάνει την ασφάλεια. 
  • Αν και τα πρότυπα DMX512 ενημερώνονται συνεχώς, ο υπάρχων εξοπλισμός λειτουργεί ακόμα κι΄υπό οποιαδήποτε νέα αναθεώρηση.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ DJSHOP.GR. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Copyright © djshop.gr All rights reserved