Σύνδεση περιφερειακών μηχανημάτων ήχου

Διάταξη συνδέσεων διαφόρων μηχανημάτων επεξεργασίας ήχου.

 

Υπάρχουν διάφοροι επεξεργαστές σήματος ήχου οι οποίοι συνδέονται σε συγκεκριμένη σειρά όπως θα δείτε στα παρακάτω σχεδιαγράμματα.

 

Ενδεικτικά υπάρχουν επεξεργαστές ήχου όπως:

Compressor/limiter οι οποίοι κρατούν σταθερή την δυναμική περιοχή του σήματος και βοηθούν στην καλύτερη προστασία και αποφυγή κορεσμού(υπεροδήγηση) των εισόδων των ενισχυτών κονσόλας κλπ.

Enhacers-processors οι οποίοι βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου μέσω ειδικών αλγόριθμων και ρυθμίσεων.

Ισοσταθμιστές τα γνωστά σε όλους μας Equalizer που ενισχύουν ή αποκόπτουν συγκεκριμένες επιλεγόμενες συχνότητες από το ακουστικό φάσμα συχνοτήτων που σχετίζεται ή όχι με ένα εύρος συχνοτήτων.

Ηλεκτρονικά (ενεργά) crossovers τα οποία αποκόπτουν τις ανάλογες συχνότητες για τον διαχωρισμό των δρόμων. Πχ σύνδεση δορυφόρων και subwoofer.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι θα πρέπει πρώτα να ανοίγονται (power on) οι περιφερειακές συσκευές, πηγές, κονσόλες-μίκτες και τελευταίοι να ανοίγονται οι ενισχυτές ή τα αυτοενισχυόμενα ηχεία. Για το σβήσιμο πρέπει να ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή να απενεργοποιούνται πρώτα οι ενισχυτές ή τα αυτοενισχυόμενα ηχεία και μετά οι περιφερειακές συσκευέςκονσόλεςμίκτες και πηγές.

Εάν δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία υπάρχει κίνδυνος καταστροφής ηχείων ή συσκευών από κάποιο έντονο θόρυβο εκκίνησης...

 

 

 

Στο σχεδιάγραμμα Νο1 η διάταξη σύνδεσης μηχανημάτων ήχου είναι η εξής: πηγή ήχου, μίκτης ή κονσόλα, equalizer (ισοσταθμιστής), ενισχυτής και ηχεία.

 

 

Στο σχεδιάγραμμα Νο2 η διάταξη σύνδεσης μηχανημάτων ήχου είναι η εξής: πηγή ήχου, μίκτης ή κονσόλα, compressor/limiter (συμπιεστής-πύλη θορύβου-περιοριστής), ενισχυτής και ηχεία.

 Στο σχεδιάγραμμα Νο3 η διάταξη σύνδεσης μηχανημάτων ήχου είναι η εξής: πηγή ήχου, μίκτης ή κονσόλα, enhancer/processor (βελτιωτής-επεξεργαστής ήχου), ενισχυτής και ηχεία.

 Στο σχεδιάγραμμα Νο4 η διάταξη σύνδεσης μηχανημάτων ήχου είναι η εξής: πηγή ήχου, μίκτης ή κονσόλα, compressor/limiter (συμπιεστής-πύλη θορύβου-περιοριστής), enhancer/processor (βελτιωτής-επεξεργαστής ήχου), ενισχυτής και ηχεία.

 Στο σχεδιάγραμμα Νο5 η διάταξη σύνδεσης μηχανημάτων ήχου είναι η εξής: πηγή ήχου, μίκτης ή κονσόλα, compressor/limiter (συμπιεστής-πύλη θορύβου-περιοριστής), equalizer (ισοσταθμιστής), ενισχυτής και ηχεία.

 

 Στο σχεδιάγραμμα Νο6 η διάταξη σύνδεσης μηχανημάτων ήχου είναι η εξής: πηγή ήχου, μίκτης ή κονσόλα, compressor/limiter (συμπιεστής-πύλη θορύβου-περιοριστής), equalizer (ισοσταθμιστής), ηλεκτρονικό crossover (ενεργό φίλτρο διαχωρισμού συχνοτήτων) ενισχυτές και ηχεία με sub.

 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ DJSHOP.GR. ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Copyright © djshop.gr All rights reserved