Ρυθμίσεις midi controller με asio4all drivers στο Virtual DJ

Εάν το midi controller που αγοράσατε δεν έχει εργοστασιακούς drivers asio για χαμηλό latency και αναπαραγωγή video clip, μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε τους universal asio4all. Κατεβάστε τους από την σελίδα της numark, http://www.numark.com/product/n4 ή http://www.asio4all.com εγκαταστήστε τους και στην συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τον ήχο στο virtual dj:

1. Στο πρόγραμμα κλικ στο config για τις ρυθμίσεις
2. Επιλέξτε στην επιλογή output «SINGLE OUTPUT»
3. Επιλέξτε στην επιλογή sound card «ASIO driver»
4. Στο dropedown menu στα δεξιά επιλέξτε «ASIO4ALL v2»
5. Πατήστε «Apply»
6. Επιλέξτε στην επιλογή output «HEADPHONES»
7. Πατήστε «Click ASIO config»
8. Επιλέξτε την κάρτα ήχου του controller που έχετε (πχ numark N4 ή DMC-2000) και κλείστε το asio4all control panel από το X πάνω δεξιά
9. Στο dropedown menu στα δεξιά επιλέξτε «Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4»
10. Πατήστε «Apply» και κλείστε το sound setup