Μικρόφωνα για live – Οδηγός αγοράς – Buying guide

Πώς να επιλέξεις το ιδανικό μικρόφωνο για live εφαρμογές.


Το μικρόφωνο αποτελεί τον πρώτο και ίσως και τον πιο σημαντικό κρίκο στην ηχητική αλυσίδα μέσω της οποίας γίνεται η μεταφορά της φωνής ή της μουσικής σου στον τελικό αποδέκτη- το κοινό. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας μικροφώνων που υπάρχει στην αγορά, αποτελεί μια πρόκληση για το χρήστη να αποφασίσει ποιό είναι το πιο κατάλληλο μικρόφωνο για εκείνον, δηλαδή ποιό είναι το μικρόφωνο που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μιας Live εφαρμογής. Το DJShop σας παρουσιάζει έναν οδηγό προκειμένου να σας καθοδηγήσει όσο το δυνατόν στην πιο ορθή επιλογή του μικροφώνου που θα χρειαστείτε για τη Live εφαρμογή σας. Στο οδηγό αυτό εμπεριέχεται ανάλυση των διαφορετικών ειδών των μικροφώνων, τα οποία χρησιμοποιούνται για Live εφαρμογές, ενώ γίνεται και μια πιο λεπτομερή περιγραφή κάποιων τεχνικών χαρακτηριστικών των μικροφώνων- όπως είναι για παράδειγμα η σύνθετη ωμική αντίσταση, η ευαισθησία και το πολικό διάγραμμα- ώστε να γίνουν πιο κατανοητές η λειτουργία και οι δυνατότητές τους.


Τύποι Μικροφώνων


Δυναμικά Μικρόφωνα –Dynamics microphones


Τα δυναμικά μικρόφωνα αποτελούν το πιο κοινό είδος μικροφώνου που χρησιμοποιείται σε ζωντανή μουσική και Live εφαρμογές. Στα δυναμικά μικρόφωνα ένα πολύ λεπτό και ελαφρύ διάφραγμα κινείται από τα ηχητικά κύματα. Η κίνηση αυτή του διαφράγματος προκαλεί την κίνηση του πηνίου μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα μικρής έντασης.


Σε γενικές γραμμές τα δυναμικά μικρόφωνα είναι πιο οικονομικά από τα πυκνωτικά μικρόφωνα –υπάρχουν βέβαια και δυναμικά μικρόφωνα πολύ υψηλής ποιότητας, το κόστος των οποίων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. Η κατασκευή των δυναμικών μικροφώνων είναι συνήθως στιβαρή και συχνά χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που έχουν υψηλά SPLs.


Δεδομένης της κατασκευής τους, τα δυναμικά μικρόφωνα συχνά μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητα στις υψηλές συχνότητες και στις απότομες εξάρσεις του ήχου και πιθανών να μην αναπαράγουν με μεγάλη ακρίβεια τη λεπτομέρεια των υψηλών συχνοτήτων, ενώ άλλου είδους μικρόφωνα μπορούν να αναπαράγουν.

 

 


Πυκνωτικά Μικρόφωνα


Τα πυκνωτικά μικρόφωνα τα συναντά κανείς κυρίως σε εφαρμογές ηχογραφήσεων σε studio. Παρόλα αυτά, αρκετά πυκνωτικά μικρόφωνα χρησιμοποιούνται και σε live εφαρμογές.


Ο μηχανισμός λειτουργίας ενός πυκνωτικού μικροφώνου είναι πολύ απλός και στερείται τμημάτων –εξαρτημάτων που κινούνται, όπως συμβαίνει σε άλλου είδους μικρόφωνα. Ο όλος μηχανισμός αποτελείται απλά από ένα λεπτό αγώγιμο διάφραγμα, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα μεταλλικό δίσκο, ο οποίος είναι γνωστός ως backplate. Ουσιαστικά αυτή η διάταξη παράγει έναν πυκνωτή, ο οποίος φορτίζεται ηλεκτρικά από μια εξωτερική τροφοδοσία (γνωστή ως Phantom power). Όταν η ακουστική πίεση δρα στο διάφραγμα του πυκνωτικού μικροφώνου, αυτό δονείται ελαφριά σαν απάντηση στο ηχητικό κύμα. Με αυτό τον τρόπο η χωρητικότητα ποικίλλει με ανάλογο τρόπο και σημειώνεται και αντίστοιχη διακύμανση στην τάση εξόδου.

 

 


Εμπέδηση –Impedance (ή σύνθετη ωμική αντίσταση)


Στις περισσότερες περιπτώσεις ηχητικών συστημάτων χρησιμοποιούνται μικρόφωνα χαμηλής εμπέδησης –low impedance. Ανατρέχοντας κανείς στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης ενός μικροφώνου, θα βρει μικρόφωνα που περιγράφονται ως “υψηλής εμπέδησης” και μικρόφωνα που περιγράφονται ως “χαμηλής εμπέδησης”.


Η εμπέδηση (κοινώς σύνθετη ωμική αντίσταση) εκφράζει το μέγεθος της αντίσταση μιας συσκευής στη ροή ενός σήματος εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως είναι ένα ηχητικό σήμα και το οποίο μετριέται σε Ohms (Ω). Στην περίπτωση ενός μικροφώνου, η εμπέδηση θεωρείται χαμηλή, όταν η τιμή αυτής είναι μικρότερη των 600 ohm και υψηλή όταν αυτή είναι μεγαλύτερη των 10.000 ohm.


Τα υψηλής εμπέδησης μικρόφωνα μπορούν να κατασκευαστούν ανέξοδα. Παρόλα αυτά, η ανταπόκρισή τους χειροτερεύει ραγδαία, καθώς το μήκος του καλωδίου αυξάνει, θεωρώντας την απόσταση των 5 - 6 m ως μια ασφαλής απόσταση -όριο προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες απώλειες και αλλοιώσεις στο ηχητικό σήμα. Αντίθετα, τα χαμηλής εμπέδησης μικρόφωνα μπορούν να μεταφέρουν σήματα σε αποστάσεις πολλών μέτρων, χωρίς σημαντικές απώλειες στο σήμα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που στα περισσότερα ηχητικά συστήματα χρησιμοποιούνται μικρόφωνα χαμηλής εμπέδησης –low impedance.


Ευαισθησία Μικροφώνου- Microphone Sensitivity


Με τον όρο ευαισθησία (Sensitivity) μικροφώνου ορίζεται το μέγεθος της ηλεκτρικής απόδοσης/τάσης ενός μικροφώνου σε σχέση με την ακουστική πίεση του εισερχόμενου ηχητικού σήματος.


Η ευαισθησία ενός μικροφώνου παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή του κατάλληλου μικροφώνου για μια live εφαρμογή και σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή για την οποία προορίζεται. Η ευαισθησία ενός μικροφώνου με την απόσταση του μικροφώνου από την πηγή του ηχητικού σήματος είναι μεγέθη ανάλογα. Επομένως, όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη επιδιώκει κανείς να είναι και η ευαισθησία του μικροφώνου, ενώ όσο πιο μικρή είναι η απόσταση μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και ένα μικρόφωνο με μικρή ευαισθησία. Φυσικά, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο ηχολήπτης ή ο μουσικός παραγωγός, οι οποίοι και θα αποφασίσουν τι θα επιλέξουν ανάλογα με το τι αποτέλεσμα θέλουν να επιτύχουν. Για παράδειγμα ένα μικρόφωνο με μεγάλη ευαισθησία, όπως είναι το πυκνωτικό μικρόφωνο της AKG C-1000 S MKIV, καθώς και το πυκνωτικό μικρόφωνο μικρού διαφράγματος AKG C451 B, θα ήταν κατάλληλο για θέατρο, χορωδίες- φωνητικά. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η μεγάλη ευαισθησία του μικροφώνου το καθιστά ικανό να «αρπάξει» κάθε ήχο ακόμα κι αν η πηγή του ήχου αυτού βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το μικρόφωνο. Αντίθετα, ένα μικρόφωνο με μικρότερο ευαισθησία (low sensitivity), όπως είναι το ενσύρματο μικρόφωνο της AKG P-5 PERCEPTION LIVE θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα σε περιπτώσεις, όπου η πηγή του ήχου είναι κοντά στο μικρόφωνο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση μιας ομιλίας, όπου ο χρήστης-ομιλητής έχει συνήθως τοποθετημένο το μικρόφωνο μπροστά του και σε πολύ κοντινή απόσταση. Επιπλέον, ένα μικρόφωνο χαμηλής ευαισθησίας, όπως το δυναμικό μικρόφωνο της Shure SM57 LCE θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμα στο ενδεχόμενο που υπάρχει μια ηχητική πηγή υψηλής έντασης, όπως συμβαίνει στις drums και στα ταμπούρα, όπου η ένταση του ηχητικού σήματος είναι πολύ υψηλή, επομένως ακόμα και ένα μικρόφωνο χαμηλής ευαισθησίας μπορεί να την αποδώσει καλά.


Πολικό Διάγραμμα –Σε τί επηρεάζει την επιλογή;


Τα μικρόφωνα ανάλογα με το σχεδιασμό και τη δομή τους, ανταποκρίνονται στον ήχο, ο οποίος εισέρχεται από διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας. Η γραφική παράσταση της απόκρισης ονομάζεται πολικό διάγραμμα (Polar pattern). Εξετάζοντας το πολικό διάγραμμα ενός μικροφώνου, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πόσο κατευθυντικό είναι αυτό και ποιά η ικανότητά του να αποτρέψει την είσοδο ηχητικών σημάτων από άλλες κατευθύνσεις. Η πλειοψηφία των μικροφώνων είναι είτε unidirectional (μονοκατευθυντικά), είτε omnidirectional (παγκατευθυντικά ή ισοκατευθυντικά).


Σε γενικές γραμμές, τα μικρόφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη σκηνή –stage microphones, προτιμάται να είναι μονοκατευθυντικά με καρδιοειδές (ή σούπερ καρδιοειδές, ή υπέρ καρδιοειδές) πολικό διάγραμμα. Το «καρδιοειδές» αναφέρεται σε ένα πολικό διάγραμμα το οποίο φέρει σχήμα καρδιάς. Το καρδιοειδές πολικό διάγραμμα ενός μικροφώνου αποτρέπει την είσοδο ηχητικών σημάτων από άλλες φωνές, καθώς και από μουσικά όργανα. Με λίγα λόγια, δεν επιτρέπει τη διέλευση των ανεπιθύμητων ήχων στο μικρόφωνο του χρήστη.

 

 

 


Ποιό μικρόφωνο είναι το ιδανικό για σένα;


Όπως είναι αναμενόμενο, στην επιλογή του ιδανικού μικροφώνου, ο χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλές παραμέτρους. Πολύ πιθανόν να πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα μονοκατευθυντικό μικρόφωνο στην πλειονότητα των εφαρμογών του, καθώς πρόκειται για μικρόφωνο το οποίο υπερέχει στην απομόνωση των ανεπιθύμητων ηχητικών σημάτων από άλλες πηγές και αποτρέπει τον μικροφωνισμό (feedback). Στην περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί stage monitors, ίσως να χρειαστεί ένα μικρόφωνο με ακόμα πιο στενό πολικό διάγραμμα και κατά συνέπεια με καλύτερο gain πριν τον μικροφωνισμό, χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν τα σούπερ καρδιοειδή μικρόφωνα. Ο τύπος του μουσικού οργάνου που χρησιμοποιεί ένας μουσικός και ο ήχος που τελικά θέλει να αποδώσει στο event του είναι δύο πολύ κρίσιμα κριτήρια, τα οποία θα βοηθήσουν τον μουσικό να αποφασίσει εάν αυτό που χρειάζεται είναι η απόκριση συχνότητας ενός πυκνωτικού μικροφώνου ή ενός δυναμικού μικροφώνου.


Φωνητικά –Τραγούδι


Κάποιοι πολύ δημοφιλείς τραγουδιστές χρησιμοποιούν σχετικά οικονομικά δυναμικά μικρόφωνα, όπως είναι για παράδειγμα το θρυλικό μικρόφωνο της Shure SM58, αντί πυκνωτικών μικροφώνων. Αυτό συμβαίνει, διότι τα δυναμικά μικρόφωνα έχουν ένα πιο ζεστό και πλούσιο ήχο, ο οποίος τους ταιριάζει καλύτερα. Από την άλλη μεριά, μια λεπτή και ντελικάτη φωνή μπορεί να επωφεληθεί από τις καθαρές και λεπτομερείς υψηλές συχνότητες ενός πυκνωτικού μικροφώνου. Σιγουρέψου παρόλα αυτά ότι θα επιλέξεις ένα καρδιοειδές ή σούπερ καρδιοειδές μικρόφωνο, ώστε να κρατήσεις μακριά τους ανεπιθύμητους ήχους και να μειώσεις τους μικροφωνισμούς.


Μερικά από τα πιο γνωστά μικρόφωνα για φωνητικά και τραγούδι είναι:
• Shure SM58
• Shure BETA 58
• Sennheiser E-945
• Electrovoice N/D767a
• Akg C-535 EB

 


Drums


Σε πολλές ηχητικές εγκαταστάσεις για live εφαρμογές, το κάθε τμήμα της drums έχει το δικό του μικρόφωνο. Η χρήση μικροφώνου με ένα στενό πολικό διάγραμμα (καρδειοειδές ή υπερκαρδιοειδές) στα toms των drums συντελεί στην απομόνωση των ήχων που προέρχονται από τα υπόλοιπα τμήματα της drums. Για το ταμπούρο ή αλλιώς snare συνιστάται η χρήση ενός μικροφώνου, το οποίο να είναι κατάλληλο για εφαρμογές με υψηλά SPL, κάτι που μετατρέπει το δυναμικό μικρόφωνο ως την πιο κατάλληλη επιλογή. Όσον αφορά την μπότα ή kick drum, το μικρόφωνο που φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο είναι ένα μικρόφωνο το οποίο να αποδίδει καλά τις χαμηλές συχνοτήτες. Οι ζωντανές και υψηλές συχνότητες των πιατινιών μιας drums ή αλλιώς cymbals μπορούν να αναδειχθούν στο έπακρο με τη χρήση ενός πυκνωτικού μικροφώνου με flat frequency response.


Υπάρχουν πλέον πολλοί κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει πακέτα μικροφώνων για τις drums, όπου συμπεριλαμβάνονται πολλών και διαφορετικών ειδών μικρόφωνα, ώστε να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε ξεχωριστού τμήματος μιας drums.


Μια εναλλακτική πρόταση για τη χρήση μικροφώνων στα drums αποτελεί η χρήση ενός ζεύγους πυκνωτικών μικροφώνων, τοποθετημένα overhead σε συνδυασμό με ένα μικρόφωνο για τη μπότα (kick drum) των drums. Η συγκεκριμένη πρόταση φαντάζει ίσως πιο μινιμαλιστική, όμως αποτελεί μια πολύ καλή λύση ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα κανάλια της κονσόλας ήχου που χρησιμοποιείται είναι περιορισμένα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη πρόταση χρησιμοποιείται κατά κόρον στην περίπτωση που το είδος μουσικής που αναπαράγεται είναι rock-style.


Μερικά από τα πιο γνωστά μικρόφωνα για drums είναι:
• Μπότα (kick drum): AKG D112, Shure BETA 52
• Ταμπούρο (snare): Shure SM57, Sennheiser MD-421
• Hi-hat: Shure SM81, Shure SM57
• Toms: Shure SM57, Sennheiser MD-421
• Overhead: AKG C414 XLS, AKG C451 B, Rode NT5

 


Ενισχυτής Ηλεκτρικής Κιθάρας


Ένας κλασσικός ενισχυτής κιθάρας έχει χαρακτηριστικά ήχου, τα οποία -όσο κι αν αυτό ακούγεται υπερβολικό- μπορούν να παρομοιαστούν με την ανθρώπινη φωνή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα δυναμικό μικρόφωνο φωνής ή ένα μικρόφωνο για drums θα ήταν μια καλή επιλογή. Τα δυναμικά μικρόφωνα, μπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ καλά σε εφαρμογές με υψηλό SPL/epangelmatikos-ichos/mikrofona/dynamika-mikrofona, το οποίο αποτελεί έναν επιπρόσθετο λόγο, χάρη στον οποίο ένα δυναμικό μικρόφωνο μπορεί να ταιριάξει τόσο καλά στα ηχεία μιας κιθάρας.


Μερικά από τα πιο γνωστά μικρόφωνα για ενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας είναι:
• Shure SM57
• Shure SM58
• Sennheiser MD-421 ΙΙ
• AKG C414 XLS

 


Ενισχυτής Ηλεκτρικού Μπάσσου


Όπως αναφέραμε και παραπάνω για τον ενισχυτή κιθάρας, έτσι και στον ενισχυτή μπάσσου έχει μεγάλη ηχητική ένταση, επομένως ένα καλό δυναμικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος όπως είναι το μικρόφωνο της Sennheiser MD-421, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή επιλογή. Ένα τέτοιο μικρόφωνο θα μπορούσε να «αιχμαλωτίσει» το μεγάλο εύρος ηχητικών συχνοτήτων και τόνων, το οποίο μπορεί να παράγει ένα μπάσσο, χωρίς να υπάρξει παραμόρφωση στον ήχο. Ένας χρήσιμος και εμπειρικός κανόνας για την επιλογή ενός μικροφώνου για ενισχυτή ηλεκτρικού μπάσσου, είναι ότι αν ένα μικρόφωνο είναι κατάλληλο για μπότα (Kick drum), τότε παραδόξως το συγκεκριμένο μικρόφωνο αποτελεί και μια εξίσου καλή επιλογή για έναν ενισχυτή κιθάρας μπάσσου. Σε live εφαρμογές είναι πιο διαδεδομένο να παίρνει ο μουσικός απευθείας σήμα από τον ενισχυτή του μπάσσου ή από ένα di-box ή από έναν προσομοιωτή ενίσχυσης, χωρίς να παρεμβάλλεται η χρήση μικροφώνου, και να το στέλνει απευθείας στην κονσόλα.


Μερικά από τα πιο γνωστά μικρόφωνα για ενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας είναι:
• AKG D112 ΜΚΙΙ
• Shure BETA 52
• Sennheiser MD-421 ΙΙ


Πνευστά


Για ένα πνευστό όργανο η ιδανική επιλογή θα μπορούσε να είναι ένα δυναμικό μικρόφωνο κατευθυντικό με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα. Επιπλέον το δυναμικό μικρόφωνο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσει ένας μουσικός για πνευστά όργανα προτιμάται να έχει τέτοιες προδιαγραφές, ώστε να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με υψηλό SPL και το οποίο να έχει ομαλή και flat απόκριση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μικροφώνων για πνευστά αποτελούν το δυναμικό μικρόφωνο SM-57 της Shure, καθώς και το δυναμικό μικρόφωνο MD-421 της Sennheiser.


Μερικά από τα πιο γνωστά μικρόφωνα για πνευστά είναι:
• Sennheiser MD-421 ΙΙ
• Shure SM57

 


Κλασσικό Πιάνο


Στην περίπτωση που θέλει κάποιος να επιλέξει μικρόφωνο μουσικού οργάνου για ένα κλασσικό πιάνο, θα πρέπει να έχει υπόψη του πως χρειάζεται 2 μικρόφωνα. Συνήθως, τα πιο κατάλληλα μικρόφωνα είναι 2 πυκνωτικά μικρόφωνα μικρού διαφράγματος ή 2 πυκνωτικά μικρόφωνα μεγάλου διαφράγματος και με flat απόκριση. Όσον αφορά την τοποθέτησή τους, αυτά μπορούν να τοποθετηθούν είτε μαζί σε απόσταση 8” από τις σφύρες (hammers), είτε να τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις. Πιο συγκεκριμένα τα 2 πυκνωτικά μικρόφωνα σε ένα κλασσικό πιάνο μπορούν να τοποθετηθούν το ένα 12” πάνω από τις υψηλές χορδές και το άλλο πάνω από τις χαμηλές χορδές.


Ηλεκτρικό Πιάνο (Electronic Keyboards)


Συνήθως η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών πιάνων μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε ένα ενισχυτή ή μία κονσόλα ήχου. Εάν παρόλα αυτά οι συνθήκες απαιτούν την χρήση μικροφώνου, τότε τα κριτήρια για την επιλογή είναι τα ίδια με εκείνα που περιγράψαμε παραπάνω για την ηλεκτρική κιθάρα. Επομένως και στην περίπτωση των ηλεκτρικών πιάνων το μικρόφωνο μουσικού οργάνου που συνιστάται είναι ένα δυναμικό μικρόφωνο για εφαρμογές με υψηλά SPL.


Ποιές οι προσδοκίες μας από ένα μικρόφωνο για live εφαρμογές;


Πώς θα μπορέσει τελικά κανείς να επιλέξει το σωστό μικρόφωνο που θα ταιριάζει στις δικές του ανάγκες και για την εφαρμογή που το θέλει; Όταν έρχεται εκείνη η ώρα, εμφανίζονται πολλά στοιχεία-κριτήρια που τελικά θα βοηθήσουν το μουσικό να καταλήξει στο ιδανικότερο για εκείνο μικρόφωνο!


Ποιά είναι η εφαρμογή για την οποία προορίζεται το μικρόφωνο;


Πρώτα και κύρια, πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του ποιά μουσικά όργανα και τι ήχο σκοπεύει να χρησιμοποιεί πιο συχνά. Έτσι, λοιπόν, αν πρόκειται να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο κυρίως για συναυλίες, τότε ένα καλό πυκνωτικό μικρόφωνο θα προηγείται στις επιλογές του. Για ηχητικές πηγές με μεγαλύτερη ένταση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε κιθάρες, μπάσσα και drums, ένα υψηλής ποιότητας δυναμικό μικρόφωνο θα είναι το «εισιτήριο» για την επιτυχία του. Το μεγάλο πλεονέκτημα των δυναμικών μικροφώνων είναι η δυνατότητά τους να έχουν ποικίλες εφαρμογές και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία επιλογής ενός μικροφώνου να σιγουρεύεται ο ενδιαφερόμενος ότι το μικρόφωνο που έχει επιλέξει μπορεί να αποδώσει την ένταση του ήχου από την πηγή χωρίς να παρατηρείται παραμόρφωση στον ήχο.


Τί μικρόφωνο είχες αγοράσει πρόσφατα;


Η λύση σίγουρα δεν βρίσκεται στην αγορά πολλών και διαφορετικών μικροφώνων, για να έχουμε ένα και για κάθε χρήση. Το πιο ορθό είναι να ρίξει ο υποψήφιος αγοραστής μια ματιά να δει τί μικρόφωνο έχει αγοράσει τελευταία και ποιά άλλα μικρόφωνα περιλαμβάνονται ήδη στην συλλογή που διατηρεί και στη συνέχεια να βρει τον καλύτερο τρόπο να τα αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, το δυναμικό μικρόφωνο της Shure SM-57 LCE θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες, όχι μόνο σε εφαρμογή με μουσικά όργανα, αλλά ακόμα και σε φωνητικά. Επομένως, πρώτα πρέπει να δεί ο ενδιαφερόμενος τι μικρόφωνα έχει και στην πορεία να επιλέξει ένα νέο μικρόφωνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του.


Έχει ο χρήστης κάποια ιδιαίτερη προτίμηση όσον αφορά το μικρόφωνο;


Είναι συχνό το φαινόμενο όπου πολλοί χρήστες μικροφώνων- ιδίως οι τραγουδιστές- να φέρουν κάποια προτίμηση όσον αφορά το μικρόφωνο που θέλουν να χρησιμοποιήσουν σε κάποιο event. Και ενώ συνήθως επιλέγουν ένα κλασσικό δυναμικό μικρόφωνο όπως είναι το μικρόφωνο της Shure SM-58, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι επιμένουν στη χρήση ενός πυκνωτικού μικροφώνου, ώστε να «αιχμαλωτίσουν» τα φωνητικά τους.


Ποιό είναι το budget που διαθέτεις;


Το κόστος των μικροφώνων διαφέρει από μικρόφωνο σε μικρόφωνο, διατηρώντας συνήθως μια ισορροπία μεταξύ ποιότητας και τιμής. Με άλλα λόγια ναι μεν μπορεί κανείς να βρει μικρόφωνα για κάθε βαλάντιο, σίγουρα όμως τα πιο ακριβά μικρόφωνα θα έχουν και καλύτερη ποιότητα και απόδοση. Ευτυχώς, στην αγορά κυκλοφορούν πολλά δυναμικά μικρόφωνα τα οποία συνδυάζουν την καλή ποιότητα και στιβαρή κατασκευή με χαμηλό κόστος.


Ενσύρματα ή Ασύρματα μικρόφωνα;


Τέλος, ένα άλλο κριτήριο, το οποίο θα συντελέσει στην τελική επιλογή για το κατάλληλο μικρόφωνο είναι και η διευκρίνιση αν ψάχνουμε ασύρματο μικρόφωνο ή ενσύρματο μικρόφωνο.


Επίλογος


Ο παραπάνω είναι ένας απλός και αρκετά αναλυτικός οδηγός για την επιλογή του μικροφώνου που θα ταιριάξει και θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της δικής σας εφαρμογής. Σίγουρα, η επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για τον ηχητικό εξοπλισμό σας δεν είναι μια απλή υπόθεση, όμως σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία της επιλογής απλουστεύεται όταν ξεκαθαρίσουμε τις ανάγκες και τις προτεραιότητές μας. Ελπίζω ο οδηγός αυτός να σας βοηθήσει και για ό,τι άλλο χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο DJShop. Ο οδηγός ελπίζω να σας βοηθήσει, η τελική επιλογή, όμως, παραμένει δικής σας, αφού οι ηχολήπτες, οι μουσικοί, οι ερμηνευτές μπορούν -και δικαιούνται- να έχουν και τη δική τους προσωπική άποψη και τα δικά τους κριτήρια όσον αφορά τον ήχο που θέλουν να αποδώσουν. Εξάλλου, ο ήχος είναι μια έννοια σχετική και ο κάθε ένα την αντιλαμβάνεται διαφορετικά!