IP RATING- Μάθε τι σημαίνει και πώς προκύπτει.

Πολύ συχνά παρατηρεί κανείς πως σε διάφορες συσκευές αναγράφεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος μια μέτρηση IP. Πολύ πιθανόν να έχετε δει σε ηχεία, φωτιστικά μηχανήματα, ηλεκτρικά μηχανήματα μετρήσεις, όπως IP44, IP54, IPX5 κ.ο.κ. Γνωρίζετε, όμως τι ακριβώς δηλώνει αυτός ο διεθνής κωδικός IP και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την κάθε μέτρησή του. Σε αυτό, λοιπόν, το τεχνικό άρθρο του djshop θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς δηλώνει το IP – που είναι ευρέως γνωστός ως βαθμός αδιάβροχης προστασίας και θα εξηγήσουμε επιπλέον την κάθε βαθμολογία για αδιάβροχη προστασία και τι αυτή καλύπτει.

 

Ως IP code ορίζεται ο βαθμός αδιάβροχης προστασίας ενός προϊόντος, ο οποίος προκύπτει από μετρήσεις βάσει του πρότυπου IEC60529. Το IEC60529 ταξινομεί και βαθμολογεί τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από τα περιβλήματα (μηχανικό και ηλεκτρικό μέρος) των υπό εξέταση συσκευών έναντι στην εισβολή σωματιδίων στερεάς ή υγρής κατάστασης. Έτσι, λοιπόν, ανάλογα με τις μετρήσεις ο βαθμός αδιάβροχης προστασίας IP παίρνει διάφορες τιμές που υποδηλώνουν την προστασία που παρέχεται από την εκάστοτε συσκευή.

 

Ο κωδικός IP είναι ένας πολύ χρήσιμος κωδικός αφού δίνει συμπυκνωμένες πληροφορίες για το μηχάνημα που σας ενδιαφέρει και βάσει αυτών των πληροφοριών μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα σχετικά με το που και κάτω από ποιες συνθήκες μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.

 

Δυστυχώς, πολλοί κατασκευαστές ακόμα αρκούνται στο να χρησιμοποιούν απλώς τον όρο «Αδιάβροχο» για να χαρακτηρίσουν ένα μηχάνημα – μια έννοια που είναι πολύ γενική και αόριστη. Για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο με βαθμολογία αδιάβροχης προστασίας IP68 είναι ανθεκτικό στη σκόνη και μπορεί να βυθιστεί σε 1,5m γλυκού νερού για έως και 30 λεπτά. Αντίστοιχα, μια ηλεκτρική πρίζα με βαθμολογία αδιάβροχης προστασίας IP22 προστατεύεται από την εισαγωγή των δακτύλων, καθώς και από νερό που έχει ροή κάθετη στην πρίζα. Επομένως, ο όρος ¨Αδιάβροχο¨ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις καθώς φαίνεται δεν έχει την ίδια σημασία.

 

 

Στο βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP τα ψηφία που χρησιμοποιούνται υποδεικνύουν τις συνθήκες για ασφαλή λειτουργία της κάθε συσκευής. Το ψηφίο «0» χρησιμοποιείται σε συσκευές που δεν παρέχεται καμία αδιάβροχη προστασία. Όταν στο βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP ένα ψηφίο αντικαθιστάται με το γράμμα «X», τότε αυτό σημαίνει πως δεν έχουν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία και μετρήσεις για τον καθορισμό του τελικού βαθμού αδιάβροχης προστασίας. Επίσης στο βαθμό αδιάβροχης προστασίας δεν πρέπει να υπάρχουν παύλες. Πιο συγκεκριμένα ένας κωδικός με τη μορφή IP-8 είναι άκυρος. Η σωστή αναγραφή του θα έπρεπε να έχει τη μορφή IP8 για να είναι έγκυρος.

 

Ο βαθμός αδιάβροχης προστασίας IP αποτελεί έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών σε μια πιο συμπυκνωμένη μορφή. Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με τις τιμές που μπορεί να πάρει ο κωδικός IP και σε τι ακριβώς αντιστοιχεί η τιμή αυτή στη χρήση της συσκευής.

 

 

 

Η τελική μορφή που μπορεί να διαμορφωθεί για τον IP ενός μηχανήματος αναλύεται στο παρακάτω εικονίδιο.

 

 

 

Το δεύτερο ψηφίο στο βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP μπορεί να λάβει τιμές από τον αριθμό 0 έως και τον αριθμό 9, ή το γράμμα X και υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας που παρέχει το περίβλημα μιας συσκευής έναντι της επιβλαβούς εισροής νερού. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι βαθμολογίες για την είσοδο του νερού δεν είναι αθροιστικές – εκτός από το IPX6.

 

Με απλά λόγια μια συσκευή, η οποία είναι συμβατή με το IPX7 και καλύπτει τη βύθιση στο νερό – δεν είναι απαραίτητα συμβατή και με το IPX5 ή το IPX6, που καλύπτουν την έκθεση της συσκευής σε πίδακες νερού. Στην περίπτωση που μια συσκευή πληροί και τις δυο δοκιμές, τότε καταχωρούνται στα χαρακτηριστικά της και οι δυο μετρήσεις με την εξής μορφή: IPX5/ IPX7.

 

 

Πρόσθετα γράμματα

Αφορά πληροφορίες σχετικά με την προστασία του προσωπικού διαχείρισης της συσκευής από την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη:

 

 

Συμπληρωματικό γράμμα (προαιρετικό)

Για την προστασία εξοπλισμού ειδικά για:

**Το γράμμα “K” καθορίζεται στο DIN 40050-9 και όχι στο IEC 60529.

 
 

IP44 — Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP44 είναι οι ακόλουθες: καταρχήν η συσκευή προστατεύεται από στερεά αντικείμενα, όπως καλώδια, βίδες, μυρμήγκια, τα οποία είναι μεγαλύτερα από 1 mm και επίσης προστατεύεται από νερό που εκτοξεύεται από όλες τις κατευθύνσεις.

 

IP54 — Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP54 είναι οι ακόλουθες: καταρχήν η συσκευή προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από την είσοδο σκόνης – η οποία δεν εισέρχεται πλήρως και δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία της συσκευής. Επίσης προστατεύεται από νερό που εκτοξεύεται από όλες τις κατευθύνσεις.

 

IP55 —  Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP55 είναι οι ακόλουθες: καταρχήν η συσκευή προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από την είσοδο σκόνης – η οποία δεν εισέρχεται πλήρως και δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία της συσκευής. Επίσης προστατεύεται από νερό που εκτοξεύεται από ακροφύσιο (6,3 mm) από οποιαδήποτε διεύθυνση.

 

IP65 — Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP65 είναι οι ακόλουθες: καταρχήν η συσκευή προστατεύεται πλήρως από την είσοδο σκόνης και στερεών αντικειμένων και θεωρείται στεγανή. Επίσης προστατεύεται από νερό που εκτοξεύεται από ακροφύσιο (6,3 mm) από οποιαδήποτε διεύθυνση.

 

IP66 — Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IP66 είναι οι ακόλουθες: καταρχήν η συσκευή προστατεύεται πλήρως από την είσοδο σκόνης και στερεών αντικειμένων και θεωρείται στεγανή. Επίσης προστατεύεται από νερό που εκτοξεύεται από ακροφύσιο (12,5 mm) από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 

IPX4 — Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IPΧ4 είναι οι ακόλουθες: Προστατεύεται από πιτσιλιές νερού από οποιαδήποτε γωνία.

 

IPX5 —  Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IPΧ4 είναι οι ακόλουθες: Προστατεύεται από πίδακες νερού που προβάλλονται από ακροφύσιο (6,3 mm) από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 

IPX7 —Οι πληροφορίες που παίρνουμε για μια συσκευή που φέρει βαθμό αδιάβροχης προστασίας IPΧ4 είναι οι ακόλουθες: Η συσκευή μπορεί να βυθιστεί σε νερό για μέγιστο χρόνο 30 λεπτών και σε βάθος μεταξύ 15cm έως 1m. 

 

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη σας τις παραπάνω μετρήσεις και παρατηρήσεις όσον αφορά την τελική βαθμολογία και μορφή του Διεθνούς Κωδικού IP, μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις προστασίες που παρέχει η εκάστοτε συσκευή και πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία της.