ΧΑΛΑΡΗΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ μέλος του Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε.

 

xalaris-a-kai-sia-ike-melos-seosepe-01

 

Η εταιρία ΧΑΛΑΡΗΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ έγινε επίσημα μέλος του Συνδέσμου Εμπόρων Οπτικοακουστικών & Συναφών Επαγγελματικών Προϊόντων Ελλάδος με αρχικά Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε. και πλέον μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε κάθε ενέργεια που αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο, να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που σημειώνονται καθώς και στην ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου αυτού.


Όραμα του Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε. αποτελεί η θεσμική ενοποίηση του με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο εγχώριο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και να θέσει προς συζήτηση και επίλυση τα προβλήματα που αναδύονται στην πολιτεία και τα θεσμικά όργανα του τόπου μας με τελικό σκοπό την επίλυσή τους. Ο σύνδεσμος Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε. θα διεξάγει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προσδώσει βιωσιμότητα και το απαιτούμενο κύρος στον κλάδο μας.


Επιπλέον, είναι άξιο να σημειωθεί, πως κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο σύνδεσμο Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε. αποκτά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου Εμπόρου, ο οποίος αποτελεί και το «εισιτήριο» για τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των μελών της. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης -μέλους του συνδέσμου να συμμετάσχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια επιχειρηματικότητας, συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες με κρατικούς φορείς , σε κλαδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά events και άλλες δραστηριότητες, καθώς επίσης η επιχείρηση – μέλος του συνδέσμου μπορεί να ζητήσει και να επωφεληθεί νομικής βοήθειας σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή του.


Η εταιρία μας ΧΑΛΑΡΗΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ ως επίσημο μέλος πλέον του συνδέσμου Σ.Ε.Ο.Σ.Ε.Π.Ε. θα συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του συνδέσμου και πάντα με γνώμονα την ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου.