Εικόνα για την κατηγορία Contest DMX-1216 operating manual
Contest DMX-1216 operating manual

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της κονσόλας φωτισμού dmx Contest DMX-1216, που θα βρείτε στην ελληνική γλώσσα.
Εικόνα για την κατηγορία DC-1224 εγχειρίδιο χρήσης
DC-1224 εγχειρίδιο χρήσης

Βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης για την κονσόλα της BOOST DC-1224 στην ελληνική γλώσσα για την καλύτερη κατανόησή της λειτουργίας της.