Τι είναι ηχητικό σύστημα 100V;


Η γραμμή 100V επιτρέπει την σύνδεση πολλών ηχείων με ένα μόνο καλώδιο σε μεγάλες αποστάσεις με πολύ χαμηλές απώλειες ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε ομοιόμορφη κατανομή του ήχου σε πολλαπλά σημεία χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα και την ωμική αντίσταση των ηχείων. Εάν συνδέσουμε με πολύ μακρύ καλώδιο ένα απλό σύστημα 4-8Ω τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι η αντίσταση του καλωδίου θα είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας από τον ενισχυτή να χάνετε στο καλώδιο.


Πρακτικά η λειτουργία είναι ως εξής: 


Από τον ενισχυτή γίνεται ανύψωση της τάσης στην έξοδο του ενισχυτή μέσω μετασχηματιστή και πτώση ξανά σε κανονικά επίπεδα μέσω μετασχηματιστή πάλι στο κάθε ηχείο ξεχωριστά. Δείτε την συνδεσμολογία στο παρακάτω σχήμα.


Πλεονεκτήματα χρήσης αυτής της διάταξης είναι τα εξής:


Χαμηλότερο κόστος λόγω χρήσης λιγότερου καλωδίου καθώς δεν υπάρχει περιορισμός στην απόσταση των καλωδίων και στην ωμική αντίσταση των καλωδίων.
Δυνατότητα χρήσης μεγάλων αποστάσεων καλωδίου από τον ενισχυτή στο ηχείο.
Εύκολη εγκατάσταση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ωμική αντίσταση των ηχείων για την σύνδεση στον ενισχυτή.
Δεν υπάρχει περιορισμός στην σύνδεση των ηχείων λόγω της κατώτατης επιτρεπτής λειτουργίας των ενισχυτών. Υπολογισμός μόνο της ισχύος των ηχείων και του ενισχυτή.
Μειονεκτήματα χρήσης
Χαμηλότερη ποιότητα λόγω χρήσης μετασχηματιστών για την ανύψωση της σύνθετης ωμικής αντίστασης γραμμής και της ανύψωσης της τάσης.
Οι μετασχηματιστές περιορίζουν το εύρος συχνοτήτων (frequency response)
Θέλω να βάλω πολλά ηχεία οροφής ή κανονικά στο κατάστημα μου χωρίς να βάλω πολλούς ενισχυτές κ μεγάλα συστήματα με χαμηλό κόστος!


Γίνεται;


Ναι! Χρησιμοποιώντας γραμμή 100V μπορούμε πολύ απλά σε ένα μεγάλο χώρο πχ εμπορικό κατάστημα να συνδέσουμε έναν ενισχυτή με έξοδο 100V πολλά ηχεία παράλληλα (τι είναι η σύνδεση ηχείων σειρά ή παράλληλα) χωρίς να μας απασχολεί η ωμική αντίσταση των ηχείων και ο περιορισμός της κατώτατης ωμικής αντίστασης λειτουργίας του. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η συνολική ισχύς των ηχείων να είναι κοντά στην συνολική ισχύ του ενισχυτή μας. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ζωνών ανάλογα με τον ενισχυτή που θα επιλέξουμε.


Τι είναι οι ζώνες;


Ζώνη ονομάζουμε τον διαχωρισμό χώρων ή ομάδων ηχείων (πχ εξωτερικά ηχεία, εσωτερικά ηχεία, Α όροφος, αποθήκη κλπ.) για ξεχωριστό έλεγχο του ήχου στον αντίστοιχο χώρο που είναι τοποθετημένα.
Υπάρχει διαφορά ελέγχου των ζωνών και εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε


1. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου της ζώνης
Επιλέξτε ενισχυτή με 100V έξοδο και επιλογή από διακόπτες για την ενεργοποίηση των αντίστοιχων εξόδων. Απλή λειτουργία δεν είναι απαραίτητη η χρήση πολλών καναλιών ενισχυτών.
2. Έλεγχος της έντασης ήχου της ζώνης
Επιλέξτε πολυκάναλο ενισχυτή οποίος πρέπει να έχει επιλογή έντασης από ποτενσιόμετρο για κάθε έξοδο. Μπορεί να τοποθετηθεί και τοπικός ρυθμιστής έντασης εφόσον είναι 100V η γραμμή μεταφοράς για επιλογή της έντασης ήχου (τοπικά) στον χώρο που επιθυμείται.
3. Έλεγχος έντασης ήχου και είδος προγράμματος (πχ ραδιόφωνο Α όροφος - cd player B όροφος)
Επιλέξτε ειδικό μίκτη-κονσόλα με ξεχωριστές εξόδους και δυνατότητα επιλογής πηγής ήχου στο αντίστοιχο κανάλι. Χρειάζεται επίσης πολυκάναλος ενισχυτής. Κάθε ζώνη χρειάζεται ξεχωριστό κανάλι ενισχυτή για την δρομολόγηση του ήχου από την κονσόλα και την επιλογή της έντασης του ήχου στον αντίστοιχο χώρο.


Τι καλώδια να περάσουμε στην εγκατάσταση;


Τα καλώδια που πρέπει να τοποθετηθούν είναι και αυτά σημαντικά όπως σε κάθε τύπο εγκατάστασης και βάση των χαρακτηριστικών που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε την αντίστοιχη ισχύ με την μέγιστη απόσταση ανά διατομή καλωδίου.


Διάμετρος καλωδίου:

 

 

Για να συνδεθεί ηχείο οροφής σε απλό ενισχυτή τότε απλά παρακάμπτουμε τον μετασχηματιστή που υπάρχει στο πίσω μέρος. Προσέχουμε όμως ο αριθμός των ηχείων να μην ξεπερνά την κατώτατη επιτρεπτή σύνθετη ωμική αντίσταση λειτουργίας του ενισχυτή. Δείτε εδώ πόσα ηχεία μπορώ να συνδέσω στον ενισχυτή – σύνδεση ηχείων σειρά ή παράλληλα.


Μπορώ να μετατρέψω την έξοδο του ενισχυτή μου σε 100V;


Ναι με 100V μετασχηματιστές για την αλλαγή της εξόδου του ενισχυτή σε γραμμή μεταφοράς 100V με λιγοστές απώλειες. Υπάρχει μεγάλη γκάμα σε πολλά watt ανάλογα με την συνολική ισχύ του ενισχυτή. Οποιοσδήποτε επαγγελματικός ενισχυτής μπορεί να προσαρμοστεί για έξοδο γραμμής 100V. Σημειώνεται ότι ο μετασχηματιστής σαν φορτίο μπορεί να είναι δυσκολότερο σε σχέση με ένα ηχείο στην έξοδο του. Οδηγίες σύνδεσης 100V αυτομετασχηματιστών.