Συγγνώμη - Αυτό το προϊόν, δεν είναι πλέον διαθέσιμο

KORG KAOSS PAD 3 PLUS

SOLD OUT
DISCONTINUED
Αρχεία προϊόντος
 • Τύπος : Dynamic Effect / Sampler
 • Instruments : Drm.1 House Beat, Drm.2 Beat Box, Drm.3 Tribal Beat, Drm.4 Electro Beat, Drm.5 Pad Drum 1, Drm.6 Pad Drum 2, Syn.1 Unison Saw Bass, Syn.2 Unison Square Bass, Syn.3 Pump Noise, Syn.4 Lofi Synth, Syn.5 Metalic Synth, Syn.6 Siren, Syn.7 Lfo Sin, Syn.8 Lfo Squ, Syn.9 Resonator, Sy.10 Synth & Looper
 • Φίλτρα : Flt.1 Morphing Filter, Flt.2 Low Pass Filter, Flt.3 High Pass Filter, Flt.4 Band Pass Filter, Flt.5, 72Db/Oct Lpf, Flt.6 Lpf & Delay, Flt.7 Hpf & Delay, Flt.8 Bpf+ & Delay, Flt.9 Lpf & Reverb, Fl.10 Hpf & Reverb, Fl.11 Bpf+&Reverb, Fl.12 Vowel Filter, Fl.13 Telephone Filter, Fl.14 Radio Filter, Fl.15 Radio Isolator, Fl.16 Center Canceler, Fl.17 Mid Cut Filter, Fl.18 Isolator, Fl.19 Isolator & Distortion, Fl.20, Isolator & Delay
 • Eq : Eq.1 4 Band Equalizer, Eq.2 8 Band Equalizer
 • Modulation : Mod.1 Vinyl Break, Mod.2 Break Reverb, Mod.3 Jet +, Mod.4 Jet, Mod.5 Manual Phaser, Mod.6 Talk Filter, Mod.7 Digi Talk, Mod.8 Ducking Compressor, Mod.9 Compressor Md.10 Low Compressor, Md.11 Decimator, Md.12 Decimator & Hpf, Md.13 Fuzz Distortion, Md.14 Broken Modulation, Md.15 Ring Mod & Hpf, Md.16 Pitch Shifter & Hpf, Md.17 Mid Pitch Shifter, Md.18 Pitch Shifter & Delay
 • Lfo : Lfo.1 Jag Filter, Lfo.2 Lfo Lpf, Lfo.3 Lfo Hpf, Lfo.4 Lfo Bpf+, Lfo.5 Lfo Hpf+ & Delay, Lfo.6 Infinite Lfo Hpf+, Lfo.7 Random Lfo Lpf, Lfo.8 Random Lfo Hpf+, Lfo.9 Yoi Yoi, Lf.10 Flanger, Lf.11 Deep Flanger, Lf.12 Mid Flanger, Lf.13 Flanger & Lpf, Lf.14 Flanger & Delay, Lf.15 Infinit Lfo Flanger, Lf.16 Phaser, Lf.17 Mid Phaser, Lf.18 Phaser & Delay, Lf.19 Step Phaser, Lf.20 Auto Pan, Lf.21 Mid Auto Pan, Lf.22 Slicer, Lf.23 Mid Slicer, Lf.24 Slicer & Lpf, Lf.25 Slicer & Hpf, Lf.26 Audio Gate & Lpf, Lf.27 Audio Gate & Hpf
 • Delay : Dly.1 Delay, Dly.2 Echo Break, Dly.3 Reverse Echo Break, Dly.4 Lofi Echo Break, Dly.5 One Delay, Dly.6 Tape Echo, Dly.7 Dub Echo, Dly.8 Feedback Echo, Dly.9 Smooth Delay, Dl.10 Low Cut Delay, Dl.11 Ping Pong Delay, Dl.12 Lcr Delay, Dl.13 3 Band Delay, Dl.14 Reverse Delay Mix, Dl.15 3 Band Reverse Delay, Dl.16 Gate Reverb & Delay, Dl.17 Delay & Reverb
 • Reverb : Rev.1 Pump Reverb, Rev.2 Freeze Reverb, Rev.3 Reverb Break, Rev.4 Reverb, Rev.5 Reverb 2, Rev.6 Spring Reverb, Rev.7 Gate Reverb, Rev.8 Reverse Gate Reverb
 • Grain Shifter : Grn.1 Grain Shifter, Grn.2 Beat Grain, Grn.3 Mid Grain Shifter, Grn.4 Mid Grain Shifter+, Grn.5 Grain&Hpf, Grn.6 Stutter Grain
 • Looper : Lop.1 Looper Forward/Reverse, Lop.2 Break Looper, Lop.3 Looper & Reverse Delay, Lop.4 Freeze Looper, Lop.5 High Looper, Lop.6 Shuttle Looper, Lop.7 Slice Looper, Lop.8 Loop Breaker, Lop.9 Kp2 Looper, Lp.10 Vinyl Looper, Lp.11 Rewind Spin Looper, Lp.12 Looper & Lpf, Lp.13 Looper & Hpf, Lp.14 Looper & Flanger, Lp.15 Looper & Pitch Shifter, Lp.16 Looper & Decimator, Lp.17 Looper, Isolator & Hpf, Lp.18 Looper & Isolator+, Lp.19 Looper & Osc, Lp.20 Looper & Noise
 • Sampler : Smp.1 Sample End Point, Smp.2 Sample Roll, Smp.3 Sample Forward/Reverse, Smp.4 Sample Fast Forward/Reverse, Smp.5 Sample Forward/Reverse & Delay, Smp.6 Sample Time Stretch, Smp.7 Sample Grain
 • Crossfade : Crs.1 4 Sample Bank Cross Fader Roll, Crs.2 4 Sample Bank Cross Fader Time Stretch, Crs.3 4 Sample Bank Cross Fader & Lpf, Crs.4 4 Sample Bank Cross Fader & Hpf
 • Vocoder : Voc.1 Vocoder, Voc.2 Bass Vocoder, Voc.3 Vocoder Maj7, Voc.4 Vocoder Min7, Voc.5 Vocoder Mix
 • Είσοδοι : 2X Rca (Line), 1X 1/4 Ts (Mic), Midi
 • Έξοδοι : 2X Rca (Line), 1X 1/4 Ακουστικών, Midi
 • Ρυθμός Δειγματοληψίας : 48Khz
 • Βάθος Δειγματοληψίας : 24Bit
 • Usb : 1X Type B
 • Λοιπά Χαρακτηριστικά : Διαθέτει X-Y Touchpad, Υποδοχή Κάρτας Sd (Υποστηρίζει Sd Card 16Mb-2Gb, Sdhc -32Gb). Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό
 • Πλάτος (Mm) : 210
 • Βάθος(Mm) : 226
 • Ύψος (Mm) : 49
 • Βάρος (Kg) : 1300
 

Νέο Σχόλιο

 • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν σχόλια

Σχετικά Προϊόντα

Έχει accessories τα