linkedin facebook google+ youtube facebook twitter instagram

Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση;

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Τα προϊόντα συσκευές, τα οποία εισάγονται από την Εταιρεία μας, καλύπτονται από “ΧΡΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ DJSHOP ”, η οποία είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Τα προϊόντα αυτά φέρουν ειδικό σήμα στην αντίστοιχη σελίδα προϊόντος στο site της Εταιρείας www.djshop.gr. Η “ΧΡΥΣΗ ΕΓΓΥΣΗ DJSHOP” ισχύει, εφόσον τα μηχανήματα ¨περνάνε¨ από τον προκαθορισμένο τακτικό έλεγχο – συντήρηση στο σέρβις της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο σέρβις της Εταιρείας.
2. Προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από ΧΡΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ DJSHOP καλύπτονται από επιπλέον εγγύηση DOA (dead on arrival). Βλέπε παρακάτω όρους DOA
3. Τα προϊόντα, τα οποία μεταπωλούνται από την Εταιρεία καλύπτονται από την εγγύηση της Επίσημης Αντιπροσωπείας και αναφέρουν ειδικό σήμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Για τα προϊόντα αυτά ισχύουν οι όροι εγγύησης της εκάστοτε αντιπροσωπείας με τα αντίστοιχα αναγραφόμενα έτη εγγύησης. Η Εταιρεία μεσολαβεί αποκλειστικά και μόνο μεταξύ Αγοραστή και Επίσημης Αντιπροσωπείας για την επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή συσκευής. Σε κάθε περίπτωση, η επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή συσκευής υπόκειται στην κρίση της Επίσημης Αντιπροσωπείας και όχι της Εταιρείας.
4. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αξία της ελαττωματικής συσκευής. Η Εταιρεία ή και οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από την χρήση της ελαττωματικής συσκευής.
5. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και αποδεικνύεται μόνο με το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο πώλησης).
6. Η μεταφορά προϊόντων προς την Εταιρεία για έλεγχο και επισκευή, καθώς και η αποστολή επισκευασμένων συσκευών επιβαρύνει τον αγοραστή. Προϊόντα με χρέωση εξόδων στην Εταιρεία δεν θα γίνονται δεκτά.
7. Τα προϊόντα stock-εκθεσιακά-μοναδικές ευκαιρίες καλύπτονται από εγγύηση τριών (3) μηνών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν:
1. Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, χτύπημα, πτώση της συσκευής, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ρίψη υγρών και διαρροές οξέων των μπαταριών.
2. Από λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και για κάθε χρήση τροφοδοτικών, πέραν αυτών που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για το κάθε προϊόν.
3. Από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής μηχανήματος σε εργαστήριο ή τεχνικό εκτός της Εταιρείας (DJShop) και για κάθε περίπτωση που ο αριθμός κατασκευής της συσκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
4. Η εγγύηση δεν καλύπτει: κεφαλές μικροφώνων, κεφαλές και διόδους laser, κεφαλές βελόνες πικάπ, ποτενσιόμετρα μικτών, λαμπτήρες, διόδους και λαμπτήρες led, κόρνες, αντλίες, μοτέρ, καλώδια, βύσματα, αξεσουάρ και αναλώσιμα υλικά.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει: Μεγάφωνα, διαφράγματα, πηνία, κάψες ακουστικών που έχουν καταστραφεί από κακή χρήση (κακή χρήση εννοείται η υπεροδήγηση - παραμόρφωση του ενισχυτή ή του ηχητικού συστήματος) καθώς και η υπεροδήγηση των ηχείων / ακουστικών).
6. Από χρήση του προϊόντος , η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή (π.χ. η εγγύηση δεν καλύπτει όποιο προϊόν κατασκευαστεί με προδιαγραφές για ερασιτεχνική λειτουργία και καταχρηστικά γίνεται επαγγελματική χρήση αυτού). Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, η εγγύηση περιορίζεται στους έξι (6) μήνες από την αγορά.
7. Από λανθασμένη ή πλημμελή εγκατάσταση και συντήρηση του προϊόντος, καθώς και από την διαμετακόμιση ή την χρήση του σε μη κατάλληλο χώρο.
8. Από μη νόμιμο λογισμικό (crack) και από ιούς υπολογιστών που μπορούν να χαλάσουν ή να επηρεάσουν την σωστή λειτουργία συσκευών οι οποίες συνεργάζονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DOA ΧΡΥΣΗ ΕΓΓΥΣΗ DJSHOP

1. Η υποχρέωση αυτής της εγγύησης, εφόσον διαπιστωθεί το κατασκευαστικό λάθος, έγκειται στην άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με καινούργιο όμοιό του.
2. Το προϊόν θα πρέπει να παραλαμβάνεται από την έδρα της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία και τα παρελκόμενα (καλώδια, software κλπ.).
3. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την Εταιρεία με την προϋπόθεση ότι η ίδια και μόνο θα έχει επιλέξει τον τρόπο και εταιρεία μεταφοράς, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα σέρβις. Εάν το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα θα επιστρέφεται πίσω και ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα παραλαβής και αποστολής της συσκευής.
4. Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη, που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, απότομη αλλαγή τάσης ρεύματος κτλ
5. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος DOA, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ίδιων ή παρόμοιων τεχνικών προδιαγραφών και αξίας, διαφορετικά να προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων μόνο σε Τραπεζικό λογαριασμό, του ιδίου ονόματος δικαιούχου από την απόδειξη ή τιμολογίου αγοράς, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ελαττωματικής συσκευής.

Εγγύηση Αντιπροσωπείας

Προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας αναφέρονται με ειδικό σήμα στην σελίδα μας. Για αυτά ισχύουν οι όροι εγγύησης της εκάστοτε αντιπροσωπείας με τα αντίστοιχα αναγραφόμενα έτη που τα καλύπτουν. 

Προϊόντα με αυτό το σήμα Ένδειξη εγγύησης αντιπροσωπείας 1 έτους.

Προϊόντα με αυτό το σήμα Ένδειξη εγγύησης αντιπροσωπείας 2 έτη.

Προϊόντα με αυτό το σήμα  Ένδειξη εγγύησης αντιπροσωπείας 3 έτη.

Προϊόντα με αυτό το σήμα Ένδειξη εγγύησης αντιπροσωπείας 3 έτη & επιπλέον 3 χρόνια υπό όρους.